Online conferentie Bits, Bricks & Behaviour


In specifieke markt en branche gerichte programmaonderdelen waar interactie wordt gecreëerd tussen de leden van de brancheorganisatie, overige aanbieders van gebouwautomatisering en de doelgroep, ontstaan inhoudelijke discussies over hedendaagse uitdagingen waarin gebouw gebonden technologie een oplossing kan bieden.

In interactieve programmaonderdelen wordt door middel van stellingen, uitdagingen, oplossingen, business cases etc. de interactie met de doelgroep aangewakkerd. Deelnemers kunnen vervolgens interactief via een app en online reageren. Door deze interactie ontstaat waardevolle live data en inzicht in de doelgroep.

De programmaonderdelen zijn gericht op specifieke marktsegmenten, personen werkzaam in deze specifieke marktsegmenten ontvangen uitnodigingen voor deze specifieke markt en branche gerichte programmaonderdelen.

Door deel te nemen aan de conferentie Bits, Bricks & Behaviour kunt u gebruik maken van de collectieve kracht van de brancheorganisatie en de meerwaarde van het lidmaatschap. Gezamenlijk met de leden brengt de brancheorganisatie het vakgebied onder de aandacht en wordt het draagvlak en gewicht van het vakgebied in de keten vergroot. Het delen van dit gezamenlijke belang draagt uiteindelijk bij aan een breder draagvlak voor gebouwautomatisering.

Online conferentie Bits, Bricks & Behaviour: “week van de gebouwautomatisering”

9 t/m 13 november 2020

Meer informatie vind u op de website van de conferentie Bits, Bricks & behaviour. Gelijk inschrijven voor deelname is mogelijk door invullen van het online inschrijfformulier.

Inschrijven voor bezoekers is mogelijk vanaf 1 september via de conferentie website.