Opleiding Systeemarchitect Gebouw Automatisering en -beheer


Waarom de cursus Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer?

Gebouwautomatisering speelt een essentiële rol in elk zakelijk gebouw. De aandacht voor gebouwautomatisering in het bouwproces is helaas minimaal, terwijl de invloed op de levensduurkosten (TCO) zeer hoog is. In het belang van gebouweigenaren en duurzaamheidsdoelstellingen moet gebouwautomatisering daarom uitgroeien tot volwaardige discipline. Daarom hebben de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL het initiatief genomen een cursus te ontwikkelen voor een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer op HBO+-niveau.

De Systeemarchitect

Een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer geeft professioneel invulling aan Gebouw Automatiserings-vraagstukken in elke levensfase van een gebouw en in elk type organisatie:

  • Bij adviserende instanties of projectorganisaties in de concept- of ontwerpfase;
  • Bij projectorganisaties in de realisatiefase en oplevering;
  • Bij projectorganisaties en ESCO’s tijdens de exploitatiefase.

Leerdoel/resultaat

Na afloop van deze cursus ben je in staat:

  • een integraal functioneel pakket van eisen op te stellen voor gebouwautomatisering;
  • samen met de opdrachtgever/gebruiker een advies te formuleren op het gebied van integrale en optimale gebouwautomatisering;
  • een systematische aanpak te definiëren voor ontwerp- en uitvoeringstrajecten bij gebouwautomatisering (Systems Engineering, viewmodels);
  • als procesbegeleider op te treden tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces (commissioning);
  • eindverantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de systemen.

Vooropleiding

Kandidaten dienen een hbo/wo-opleiding als basis te hebben of een overige mix aan opleidingen/cursussen op tenminste mbo+ niveau. Ook wordt een ervaring van ten minste 5 jaar in automatiseringsprojecten aanbevolen. De breedte en zwaarte van de mix is bepalend voor toelating en wordt bepaald in een uit te voeren intakegesprek.

Cursusopbouw

De cursus van 15 lesdagen, bestaat uit 3 hoofdthema’s:

Gebouwbeheer en ICT 

Focus op gebouwautomatisering, systeemarchitectuur en functionaliteit GBS, applicatiesoftware, energiemanagement, smart-grid management, het ontwerp, storingen, kostenfacetten, netwerken en communicatie-standaarden, data-management en data-security.

 

Wil je meer weten over deze opleiding of je aanmelden, bekijk dan de website van TVVL: Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer – TVVL