SmartLabs bijeenkomst


Smart Labs: user Group gebouwautomatisering in laboratoria

 

Op  vrijdag 31 maart vindt, van 12.00 uur tot 17:00 uur, de 2e XS2HiTek workshop-bijeenkomst plaats bij de labs van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Net als eerder op 20 oktober vorig jaar bij het MESA+ nanolab in Enschede, wordt het een interactieve bijeenkomst voor technisch facilitair beheerders van verschillende laboratoria. 

 

Doel van de clusterbijeenkomsten is het opdoen van kennis en het uitwisselen van ervaringen op het vakgebied van technisch beheer van labfaciliteiten en de nieuwe technologische ontwikkelingen daarbinnen. In de eerste bijeenkomst van het nieuwe Smart Labs cluster in oktober 2016 bij het MESA+ Nanolab is gebleken dat dit nieuwe initiatief in een duidelijke behoefte voorziet. De thema’s die toen aan de orde kwamen, ‘wat maakt een lab smart’ en ‘continuous commissioning’  gaven stof tot levendige discussie en zorgde voor veel uitwisseling van kennis en ervaring.  Zie ook hier.

 

De thema’s die dit keer behandeld worden zijn: hoe stel je requirements op voor de realisatie van een Gebouw Management Systeem voor een Lab, IoT en Cloud, de toekomst van laboratorium facilities in Nederland en integratie van IoT concepten in gebouwautomatisering in Labs.

Voor de agenda klik hier.

 

Mocht u interesse hebben in het bijwonen van deze bijeenkomst, stuur dan een mailtje aan Liesbeth Zijlstra.