Workshop “Het sluiten van overeenkomsten en het gebruik van algemene voorwaarden” 21/04/2020


Door het Corona Virus is deze workshop uitgesteld naar een nog te bepalen datum, u kunt uw interesse aangeven door u aan te melden, u wordt dan gecontacteerd zodra alles weer onder controle is en nieuwe data bekend zijn!

Praktijkworkshop over het sluiten van overeenkomsten en het gebruik van algemene voorwaarden
Zakendoen binnen de technologiebranches gezien vanuit leveranciersperspectief

Als ondernemer binnen de technologiebranches sluit je regelmatig overeenkomsten (of contracten) met klanten en opdrachtgevers. In deze workshop wordt vanuit ondernemersperspectief antwoord gegeven op praktische vragen en onderwerpen waarmee de onderneming geconfronteerd kan worden bij het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten. Waar moet je op letten bij het contracteren en hoe voorkom je dat het mis gaat?

Tijdens de workshop leren we de do’s en don’ts van contractvorming, met name bezien vanuit de verkoopzijde. Op praktische en voor de praktijk toegankelijke wijze worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • hoe komen overeenkomsten tot stand
 • precontractuele aansprakelijkheid
 • hoe worden overeenkomsten beëindigd
 • soorten overeenkomsten (koop, huur, opdracht, arbeid, internationaal etc.)
 • wie is bevoegd de overeenkomst te sluiten
 • hoe zit het ook alweer met algemene voorwaarden
 • specifieke algemene voorwaarden:
  • ICC Incoterms 2020
  • FHI algemene voorwaarden
 • wanneer ontstaat een verplichting om schade te vergoeden, en kan het vergoeden van schade contractueel worden beperkt of zelfs uitgesloten
 • garantie, eigendomsvoorbehoud, schadeplicht
 • hoe werkt dat nu; als je naar de rechter gaat

 Doel:
Vanuit ondernemersperspectief wordt een helder beeld geschetst van de levenscyclus van verschillende soorten (inkoop-)overeenkomsten en de do’s en don’ts. De setting is Interactief. Ondernemers worden nadrukkelijk uitgenodigd vragen te stellen en onderlinge ervaringen uit te wisselen.

Nog mooier is het als je bij het aanmelden reeds vragen doorgeeft aan de sprekers. Dan kan daarmee in de voorbereiding rekening worden gehouden en kan de workshop nog meer op de praktijk worden toegespitst.

Doelgroep:
Iedereen die in de praktijk met contractvorming, overeenkomsten en algemene voorwaarden te maken heeft binnen de onderneming. Te denken valt aan directeuren, DGA’s, verkopers en inkopers.

Datum, plaats en locatie:
21 april 2020 bij FHI, Leusderend 12, 3830AK Leusden

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via de website van FHI: www.fhi.nl
De kosten bedragen € 160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 320,- exclusief btw per persoon.

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch
12.30 uur Deel 1 Totstandkoming, nakoming en beëindiging van de overeenkomst
13.45 uur Pauze
14.00 uur Deel 2 Algemene voorwaarden
15.15 uur Pauze
15.30 uur Deel 3 Varia: o.a. garantie, eigendomsvoorbehoud, schadeplicht, aansprakelijkheid, tips & tricks
16.45 uur Afsluitende borrel

Sprekers

Lara Smeets, advocaat bij Lexsigma
Ramon Pasma, advocaat bij Lexsigma

T:  020 8940700 | W: www.lexsigma.nl| E: lara.smeets@lexsigma.nl / ramon.pasma@lexsigma.nl

Lara en Ramon zijn advocaat bij FHI-partner Lexsigma te Amsterdam en adviseren en procederen over de volgende onderwerpen:

 • Contractenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Vastgoed
 • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en VOF-contracten)
 • Governance vraagstukken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs
 • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding