Xs2HiTek – Smart Labs


Op donderdag 20 oktober a.s. vindt in het in het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente een bijzondere bijeenkomst plaats, speciaal bedoeld voor technisch facilitair beheerders van laboratoria. Deze bijeenkomst is de kick-off voor een reguliere cluster community onder de voorlopige titel:

Usergroup gebouwautomatisering in laboratoria, SMART LABS

Verschillende beheerders van laboratoria hebben te kennen gegeven elkaar te willen ontmoeten om kennis en ervaringen uit te wisselen en de nieuwste ontwikkelingen te bespreken. Binnen FHI, Federatie van Technologiebranches, past dat uitstekend omdat daar verschillende branches zijn vertegenwoordigd die dit samen kunnen invullen. Behalve de brancheorganisatie Laboratorium Technologie, zijn dat de brancheorganisaties voor MicroNano Technologie en die voor Gebouw Automatisering. Laatstgenoemde brancheorganisatie wil graag haar expertise beschikbaar stellen.

Programma

 13.30 – 14.00 uur Ontvangst en registratie
 14.00 – 14.10 uur Welkom en intro: Waarom een usergroep ‘gebouwautomatisering in laboratoria’
Wietse Hut / Kees Groeneveld, FHI federatie van technologiebranches
 14.10 – 14.20 uur Welkom MESA+
Janneke Hoedemaekers, directeur MESA+
 14.20 – 14.40 uur Smart Building
Ilko van Genderen, Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam
 14.40 – 14.50 uur Het MESA+ nanolab
Eddy Ruiter, MESA+
 14.50 – 15.10 uur Hoe het MESA+ lab tot stand kwam, van PvE tot realisatie
Wouter Kok, Deerns
 15.10 – 16.00 uur Pauze met rondleiding MESA+ Institute for Technology
 16.00 – 16.20 uur Controlled Environments, contamination control en de daarbij behorende
facilitaire voorzieningen

Paul Joosten, Kuijpers
 16.20 – 16.50 uur discussie
 16.50 – 17.30 uur drinks & bites

 

Interesse? Aanmelden kan via een mailtje aan Liesbeth Zijlstra, l.zijlstra@fhi.nl. Haar kunt u ook mailen indien u verhinderd bent, maar wel graag bij een volgende bijeenkomst aanwezig wilt zijn.