Cluster Zorg

‘Aanbesteden in Zorggebouwen’

Op 16 mei 2017 vond de aftrap van het cluster zorggebouwen plaats waarin Best Value Procurement werd besproken. Deze interactieve bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met De Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG) en het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Theo Mors verzorgde een presentatie over de ontwikkelingen en doelstellingen van het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis waarin ketensamenwerking duidelijk voorop staat. Om een goed beeld te krijgen van de organisatie, gaf hij bovendien een overzicht weer van de systemen en vond er een rondleiding plaats in het ziekenhuis.

Zowel Jos Besselink als Maarten Wijnbergen (Treant Zorggroep) bespraken alle ins en outs van Best Value Procurement en deelden ervaringen uit de praktijk. Om tot meer waarde te komen moet het traditionele gedachtegoed bij aanbesteden losgelaten worden. Als men intelligente technologie wil toepassen, moet er blijkbaar ook slimmer samengewerkt worden. Het advies is om elkaar op te zoeken en dat doet de branche Gebouw Automatisering met clusterbijeenkomsten.

Voor het downloaden van de gewenste presentaties, zie hieronder:

Voor de presentatie van Theo Mors, klik hier.
Voor de presentatie van Jos Besselink, klik hier.
Voor de presentatie van Maarten Wijnbergen, klik hier.