Clusters en thema’s branche Gebouw Automatisering 2020

Ieder jaar worden de gedefinieerde clusters bij de branche Gebouw Automatisering besproken en de tijdens eindgebruikersbijeenkomsten behandelde thema’s geëvalueerd. De inbreng van de leden van de brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering is van grootte waarde. Om deze reden vraagt de branchevereniging uw feedback op de georganiseerde eindgebruikersbijeenkomsten, de gedefinieerde thema’s en de behandelde thema’s. Door middel van het invullen van het online formulier kunt u uw mening en ervaringen kenbaar maken.

Clusters en thema’s branche Gebouw Automatisering

Uitvraag leden m.b.t. de clusters en thema’s t.b.v. de eindgebruikersbijeenkomsten bij de branche Gebouw Automatisering