Inschrijving opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer geopend!

 

Gebouw automatisering speelt een essentiële rol in elk zakelijk gebouw. De aandacht voor gebouw automatisering in het bouwproces is helaas minimaal, terwijl de invloed op de levensduurkosten (TCO) zeer hoog is. In het belang van gebouweigenaren en duurzaamheidsdoelstellingen moet gebouw automatisering daarom uitgroeien tot volwaardige discipline. Daarom hebben de Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL het initiatief genomen een cursus te ontwikkelen voor een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer op HBO+-niveau.

De Systeemarchitect

Een Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer geeft professioneel invulling aan gebouwautomatiserings-vraagstukken in elke levensfase van een gebouw en in elk type organisatie. Bijvoorbeeld bij adviserende instanties of projectorganisaties in de concept- of ontwerpfase, bij projectorganisaties in de realisatiefase en oplevering en bij projectorganisaties en ESCO’s tijdens de exploitatiefase.

Leerdoel/resultaat

Na afloop van deze cursus ben je in staat:

  • een integraal functioneel pakket van eisen op te stellen voor gebouwautomatisering;
  • samen met de opdrachtgever/gebruiker een advies te formuleren op het gebied van integrale en optimale gebouwautomatisering;
  • een systematische aanpak te definiëren voor ontwerp- en uitvoeringstrajecten bij gebouwautomatisering (Systems Engineering, viewmodels);
  • als procesbegeleider op te treden tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces (commissioning);
  • eindverantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de systemen.

Meer informatie over de opleiding Systeem Architect: Klik hier!

Vooropleiding

Kandidaten dienen een hbo/wo-opleiding als basis te hebben of een overige mix aan opleidingen/cursussen op tenminste mbo+ niveau. Ook wordt een ervaring van ten minste 5 jaar in automatiseringsprojecten aanbevolen. De breedte en zwaarte van de mix is bepalend voor toelating en wordt bepaald in een uit te voeren intakegesprek.

Cursusopbouw

De cursus van 15 lesdagen, bestaat uit 3 hoofdthema’s:

Gebouwbeheer en ICT
Methodieken & Skills
Installatietechnieken t.a.v. integratie in de gebouwautomatisering

De opleiding bestaat uit 15 lesdagen, eenmaal per twee weken. De lestijden zijn van 09:00 tot 16:15 uur.
Zelfstudie (uitwerken opdrachten, voorbereiden presentaties) tenminste 6 uur per week.

Kosten

De kosten van deze opleiding zijn € 6.875
Leden krijgen 15% korting.
Ledenprijzen gelden voor leden en medewerkers van begunstigers van TVVL en van medewerkers van leden van de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering (FHI).

Prijzen zijn inclusief examen, lesmateriaal, koffie/thee en lunch en exclusief 21% btw.

De opleiding wordt gegeven in het Intechnium Gebouw in Woerden

Aanmelden voor de opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer? Klik hier!

Via deze link kunt u de TVVL folder over de opleiding Systeem Architect downloaden.

In het vakblad elektropraktijk nummer 6 van 2018 kunt u een uitgebreid interview met Jan Kerdel één van de docenten van de opleiding.

Ook op de website van FHI Gebouw Automatisering is meer informatie over de opleiding te vinden.

De opleiding systeem architect is een initiatief van TVVL en de Nederlandse Branchevereniging voor Gebouw Automatisering