Belangenbehartiging

FHI behartigt de belangen van leden bij overheden en andere partijen waar dat voor groepen van leden relevant is. Zodra het kan helpen om bepaalde zaken aan de gezamenlijk aan de orde stellen kan een beroep worden gedaan op het bureau en branchebesturen om daar actie in te nemen.

In dit kader is FHI aangesloten bij MKB Nederland en participeert de federatie in het hoofdbestuur van MBK Nederland alsmede in een aantal commissies en werkgroepen. Via de samenwerking tussen MKB Nederland en VNO-NCW is er ook een directe link met VNO-NCW.

Daarnaast onderhoudt het bureau van FHI directe contacten met leden van de Tweede Kamer, met ambtenaren van de verschillende ministeries, met andere brancheorganisaties en met klanten(-groepen) van de lidbedrijven.

Activiteiten in het kader van belangenbehartiging worden primair federatief uitgevoerd, voor de hele federatie, maar kunnen ook branchespecifiek zijn, per branche binnen FHI.

Voor veel onderwerpen die relevant zijn in de FHI belangenbehartiging geldt dat er ook FHI dienstverlening voor leden aan is gekoppeld. Zie daarom het overzicht van de onderwerpen zoals opgesomd in Roadmap FHI 2019

Aanspreekpersonen voor FHI belangenbehartiging zijn Paul Petersen, Andreas Meijer en de branchemanagers van de verschillende branches.