Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO)

De RAO voorziet in de behoeften van werkgevers en werknemers aan referentie betreffende het in de technologiebranches gebruikelijke arbeidsvoorwaardenpakket. De RAO is op geen enkele wijze bindend zolang u als werkgever de tekst niet als zodanig in uw bedrijf implementeert.

De RAO van FHI voorziet in een branchespecifieke invulling van de arbeidsvoorwaarden. In de RAO zijn ook de ‘wettelijk verplichte’ bepalingen opgenomen en omvat alle arbeidsvoorwaarden waaraan u als werkgever verplicht bent te voldoen op basis van het arbeidsrecht. Daarnaast omvat de RAO arbeidsvoorwaarden zoals die gebruikelijk zijn in de branche. In de bijlage is een modelarbeidsovereenkomst opgenomen.

Als FHI-lid bent u gerechtigd teksten uit deze uitgave over te nemen of aan te passen ten behoeve van interne regelingen binnen uw bedrijf.

De groep van Human Resources Managers (HRM) binnen FHI heeft zorggedragen voor de laatste update van de RAO. De HRM-groep bestaat uit HR-professionals van FHI-lidbedrijven en helpt FHI-leden door hen handreikingen te bieden bij alle zaken die met personeelsmanagement te maken hebben.

De Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) kunt u als lid van FHI downloaden via Windex Extranet.