Marktinformatie

FHI voert ten behoeve van haar leden diverse marktonderzoeken uit. Leden hebben er baat bij te weten hoe de markt, waarin zij actief zijn, zich ontwikkelt en welke nieuwe trends er ontstaan. Leden kunnen deze gegevens gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De FHI-marktonderzoeken zijn divers. Zo geeft het uitgebreide Brancheonderzoek de sociaaleconomische ontwikkelingen in de branche weer.

De onderzoeken: