Milieu & Recycling

Op initiatief van FHI is de Stichting Recycling Technologische Apparatuur opgericht. RTA behartigt de milieubelangen voor bedrijven en neemt deze bedrijven zoveel mogelijk werk uit handen bij het voldoen aan de milieu-eisen met betrekking tot de zorgplicht voor afgedankte apparatuur uit de Regeling afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.

Voordelen voor u:

  • Geen deelnamekosten RTA voor FHI-leden. Niet-leden betalen € 250 per jaar
  • Ondersteuning bij milieuzaken door het voorzien van branchespecifieke informatie
  • Belangenbehartiging op het gebied van milieuregelgeving