Steeds meer gebruiksvoorwerpen bevatten batterijen. Overal ter wereld proberen wetenschappelijke en industriële onderzoeksinstituten deze batterijen te verbeteren, zodat ze vaker en sneller opgeladen kunnen worden, in warme zomers en koude winters. Maar hoe maak je nou een goede batterij? En wat gebeurt er in een batterij tijdens de levensduur?
De materialen die in een moderne batterij gebruikt worden, moeten voldoende zuiver zijn, de juiste deeltjesgrootte hebben en zorgvuldig aangebracht. Tevens zijn sommige stoffen gevoelig voor vocht. En zodra de batterij geladen is, zijn de ontstane stoffen ook nog eens zeer reactief. In deze voordracht wordt uitgelegd hoe een moderne batterij gemaakt wordt, en hoe het mogelijk is om in een werkende batterij te ‘kijken’ zonder de materialen bloot te hoeven stellen aan lucht.

Martijn Fransen – Director of Structural Analysis

Martijn Fransen is verantwoordelijk voor de röntgendiffractie productlijn bij Malvern Panalytical, een Nederlands-Britse groep die analyseapparatuur maakt voor de bepaling van fysische en chemische eigenschappen van materialen. Deze worden gebruikt in velerlei toepassingen: van cement tot medicijnen, van ijzererts tot mobiele telefoons. De apparatuur van Malvern Panalytical wordt ingezet door onderzoekers, fabrikanten en gebruikers van batterijen