Artificial intelligence en deep learning door Robovision

Artificial intelligence en deep learning door Robovision Door: FHI, federatie van technologiebranches

Bedrijven die competitief willen blijven, moeten intelligent worden. Deep learning is een vrij nieuwe techniek met veel potentie. Bij deep learning worden neurale netwerken getraind om verbanden te ontdekken waartoe de mens zelf niet meer in staat is. Neurale netwerken zijn er al enige tijd, maar de complexiteit van de netwerken en verbindingen is de afgelopen tijd toegenomen, waardoor steeds complexere vraagstukken kunnen worden opgelost. Steeds vaker zullen bedrijven gebruik maken van computer visie-systemen ook al zijn er nog een aantal uitdagingen waarmee bedrijven rekening zullen moeten houden. 

Computervisie-applicaties zijn doorgaans in staat om bepaalde objecten of voorwerpen visueel te herkennen in zowel opgeslagen afbeeldingen en video’s als live-beelden van camera’s. De resulterende data wordt gelabeld en omgezet in inzichten die vervolgens gebruikt kunnen worden om actie te ondernemen. Dat kan gaan van het beantwoorden van simpele ja-nee-vragen, het herkennen van objecten tot meer geavanceerde opdrachten zoals besluiten of een object al dan niet lijkt op een ander object. Robovision heeft een platform ontwikkeld waar bedrijven deep learning leren toe te passen op hun eigen gegevens. Op die manier maakt Robovision AI voor iedereen toegankelijk. Jonathan Berte van Robovision zal in zijn plenaire presentatie u meenemen in de wereld van artificial intelligence en waarom dit zo belangrijk is om binnen uw bedrijf te initiëren en uw concurrentiepositie te behouden.

Klik hier voor het complete programma en meld u aan voor een gratis bezoek.