Beste wensen voor 2022

Beste wensen voor 2022 Door: FHI federatie van technologiebranches

Wij wensen alle leden van de Nederlandse Brancheorganisatie een succesvol en gezond jaar toe. Voorspellingen rond Corona-omstandigheden kunnen we niet maken, maar met de activiteiten in dit komende jaar haken we wel in op de actuele uitdagingen in de gebouwde omgeving. Daar kunt u als lid actief bij betrokken zijn. U krijgt netwerkkansen tijdens vijf bijeenkomsten met eindgebruikers en u kunt richting geven in werkgroepen en de evaluatie van de conferentie.

 

Op donderdag 24 maart staat de eerste eindgebruikersbijeenkomst ingepland.

 

Dit is een follow-up van de bijeenkomst op 12 oktober 2021, waarbij VUMC en Sweco een sterkere samenwerking bepleiten in de bouwketen. Op dit moment wordt met het Ingenieursbureau Amsterdam en een adviesbureau aan een bijeenkomst gewerkt waarin de focus zal liggen op een nieuwe vorm van samenwerken, waarbij er zowel vanuit openbaar aanbesteden als vanuit de relatie met partners gewerkt wordt aan het realiseren van projecten. Waarbij Hierdoor zou er ruimte moeten komen voor innovatie en experimenten, om efficiënter en effectiever te zijn in de bouw.

 

Eerder in die maand zal de evaluatie van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour plaatsvinden. Met deelnemers, sprekers en geïnteresseerde leden wordt niet alleen de evaluatie van de editie in 2021 gedaan, maar zal ook nadrukkelijk gebrainstormd worden over de doelgroepen, de aanpak, de naamstelling en de branding voor de komende jaren. Als u daar over wilt meepraten, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Max Meijer

 

Aangezien DBCxA in 2021 is opgericht en het gehele werk rond commissioning nu dus ook een structurele basis in een stichting heeft gekregen, wordt dit werk versterkt in 2022. Verenigingen melden zich aan als stakeholders en bedrijven kunnen betrokken zijn als participant, om het belang van commissioning in de gebouwde omgeving te vergroten.

 

Wij zullen u in het komende jaar ook weer op de hoogte houden van de opleidingen die  TVVL in samenwerking met FHI organiseert, maar we zullen u ook meer betrekken bij de activiteiten van de andere FHI branches. Binnen FHI als geheel worden circa twintig conferenties georganiseerd. Zodoende komen er thema’s als energy storage, industrial cyber security of predictive maintenance aan de orde, die relevant kunnen zijn voor leden van de branche Gebouw Automatisering.