Business Cases

Business Cases

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Vanuit de leden van de branchevereniging gebouw automatisering zijn wij op zoek naar interresante business cases. Heeft u een business case die geplaatst kan worden in één van de onderstaande categorieen?

IoT: Internet of Things
Cultuurgebouwen
Zorggebouwen
Smart Labs
Energietransitie

U kunt uw business case presenteren als voorbeeld voor de leden van de branchevereniging gebouw automatisering. Rondom uw business case wordt een clusterbijeenkomst georganiseerd waarbij het doel is om leden en eindgebruikers samen te brengen en het creëren van toegevoegde waarde, kennisuitwisseling en het creëren van netwerkmogelijkheden met eindgebruikers. De clusterbijeenkomsten worden altijd afgesloten met een borrel waarbij gelegenheid is om te netwerken. De deelnemers aan de clusterbijeenkomsten kunnen tijdens deze bijeenkomsten direct commerciële contacten opdoen.

Heeft u een business case die u wilt aandragen voor een clusterbijeenkomst? Neem dan contact op met Martin Hof