Conclusies na evaluatiebijeenkomst conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2019

Conclusies na evaluatiebijeenkomst conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2019 Door: FHI

Met een goed gevoel kijkt de brancheorganisatie terug op de geslaagde conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2019. Tijdens de evaluatiebijeenkomst op 29 januari heeft de brancheorganisatie dit goede gevoel met de leden en exposanten nader besproken en zijn de resultaten uit de gehouden enquêtes geëvalueerd.

Uit de basiscijfers van de conferentie is gebleken dat 715 personen de conferentie hebben bezocht waarbij de conferentie beoordeeld is met een gemiddeld cijfer van 7,1. Het programma en de sprekers zijn gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 6,2

Na het presenteren van de basiscijfers zijn de opmerkingen uit de enquête besproken met de aanwezigen. Geconcludeerd kan worden dat de conferentie van grote waarde is voor de brancheorganisatie en haar leden, en bovendien exposure biedt. Het delen van kennis met eindgebruikers wordt als zeer waardevol ervaren.

Het borgen van de kwaliteit van lezingen en het beter betrekken van de diverse doelgroepen bij de conferentie is een aandachtspunt. De combinatie van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour en het event Smart Homes & Intelligent Buildings heeft als resultaat dat een groter aantal bezoekers de conferentie heeft bezocht. Onderzocht wordt of er voor de volgende editie herkenbaarheid in de badges is aan te brengen tussen de bezoekers van Bits, Bricks & Behaviour en Smart Homes & Intelligent Buildings.

Na aanleiding van de evaluatiebijeenkomst, de enquêtes en de reacties tijdens de evaluatiebijeenkomst is besloten om de opzet van de programmacommissie te wijzigen. Verschillende partnerverenigingen zijn uitgenodigd om zitting te nemen in de programmacommissie. Leden van de programmacommissie kunnen voorstellen doen voor thema’s en sprekers voor de conferentie van 2020. De voorstellen worden getoetst aan de kaders die zijn opgesteld door de werkgroep marketing van de brancheorganisatie.

Tevens worden de achterbannen van de verschillende partner verenigingen actief uitgenodigd om als bezoeker aanwezig te zijn bij de conferentie.

Ook uw bedrijf kan participeren in de conferentie Bits, Bricks & Behaviour door deel te nemen als exposant op de informatiemarkt. Alle leden van de brancheorganisatie zullen hiervoor benaderd worden. Wilt u zich alvast aanmelden als exposant? Stuur dan een e-mail aan Martin Hof.