Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) Door: FHI

Het Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is sinds 2018 voor 6 branches opgenomen als verplichte erkende maatregel. Dus naast het implementeren van energiebesparende maatregelen moeten organisaties vanaf  beschikken over een EBS. 

Het Energieregistratie- en bewakingssysteem is verplicht voor kantoren in het onderwijs, sport en recreatie, restaurants, detailhandel en gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen. Gebouwen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas gebruiken moeten alle erkende maatregelen implementeren (op basis van de Wet milieubeheer).

Het EBS bestaat uit slimme meters en activiteiten. De verplichting houdt tevens in dat ieder jaar een rapportage gemaakt wordt over het functioneren van de klimaatinstallatie. De rapportage geeft inzicht en door analyse kunnen instellingen eventueel aangepast worden. Zodat de klimaatinstallatie zo efficiënt mogelijk werkt. Tevens is de rapportage het bewijs voor het bevoegd gezag (gemeenten en omgevingsdienst) dat aan de EBS-verplichting voldaan wordt.

Ook voor andere bedrijfstakken is het EBS interessant, energiebesparing levert namelijk direct kostenbesparingen op. Hoe een rapportage gemaakt dient te worden is te lezen de handleiding EBS van de Rijksdients voor ondernemend Nederland. Teven is op de webiste van het RVO nadere informatie te vinden.

In de handleiding van de erkende maatregel Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) staat wat de maatregel inhoudt en wat gedaan moet worden. De handleiding is geschreven voor mensen in de kantorenmarkt die een EBS-rapportage moeten opstellen. De handleiding is ook voor andere sectoren bruikbaar. 

Meer informatie via de webiste van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland