Exposanten grijpen kansen met het aanbieden van kennisoverdracht

Exposanten grijpen kansen met het aanbieden van kennisoverdracht

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Leden van de branche Industriële Elektronica die deelnamen aan het seminarprogramma tijdens de World of Technology & Science 2018 zagen concrete voordelen van hun presentaties: volle zalen en gerichte interesse na afloop van de seminars. Dit leverde sterke contacten op. Door vijf tot zes sprekers samen te laten werken, krijgt de bezoeker op een neutrale manier kennis aangeboden. Zo krijgen deze professionals waardevolle informatie over praktische oplossingen die ú kunt aanbieden.

De actuele zoektocht naar IoT oplossingen creëert bijvoorbeeld ook een sterke behoefte aan neutrale deskundigheid. Als marktpartijen hun business cases met IoT applicaties zien en willen realiseren, dan zijn er veel mogelijkheden, waarbij het voor klanten niet meteen duidelijk is of het dan gaat lukken met wat bij hun wordt aangeboden.

In het seminar over communicatieprotocollen en het juiste gebruik van het spectrum wordt de focus gelegd op de verschillende protocollen (NB IoT tot 5G) en informatie over de realisatie. Het technisch management en de engineers kunnen met deze inhoud gevoed worden hoe zij koppelingen (IoT), communicatie en engineering toepassen. Er zijn nog plekken voor exposanten om hun deskundigheid in dit seminarprogramma aan te bieden.

Bij het seminar Cyber Security gaat de inhoud nog dieper. Het thema krijgt al veel aandacht, maar bezoekers zijn toch onbekend met de concrete aanpak voor hardware en embedded software. Presentaties over de security van hardware, chips en embedded software zullen hardware- en software-engineers concrete middelen voor de verbetering van hun producten bieden. Met user cases en de inzet van een ethical hacker vullen we het Cyber Security-programma aan.

Last but not least is er ook nog ruimte in de seminars Energieverbruik en Test & Measurement for the future. De definitieve samenstelling van deze seminars wordt voor het grootste gedeelte op donderdag 31 januari afgerond. U kunt zich nu nog aansluiten om zo vanuit uw expertise kennis te delen.

Als u betrokken wil zijn bij de opzet van één van deze seminars, kunt u zich aanmelden bij Juliëtte Nagar.