FHI Gebouw Automatisering ondertekent digiAkkoord voor vergaande digitalisering in de sector

FHI Gebouw Automatisering ondertekent digiAkkoord voor vergaande digitalisering in de sector Door: Federatie van Technologie branches

De FHI branche Gebouw Automatisering heeft zich aangesloten bij het digiGO-platform door de ondertekening van het nieuwe digiAkkoord tot 2030. FHI-directeur Paul Petersen zette zijn handtekening namens de brancheorganisatie. In totaal 61 partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekenden het digiAkkoord. De overeenkomst heeft tot doel om digitalisering te versnellen en ketenoptimalisaties te behalen. 

De ondertekening vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk. Om de gewenste versnelling te behalen, kan er gebruik worden gemaakt van de zogeheten digiDeals. Dit zijn volgens digiGO tastbare projecten vanuit bedrijven, kennisinstellingen en overheden die gaan over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van deze data, over vertrouwen en een nauwe samenwerking in de gehele keten. 

Volgens de deelnemende partijen is de noodzaak tot verdere samenwerking in de Gebouwde Omgeving alleen maar gegroeid door enorme opgaves als de energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Bovendien is de wens om deze uitdagingen aan te pakken met zo min mogelijk uitstoot én circulair. En dat met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking worden gezien als harde randvoorwaarden. 

Binnenkort ontvangen de leden van de FHI-branche Gebouw Automatisering een uitnodiging om bijgepraat te worden over digiGO en te bespreken welke projecten kunnen worden opgepakt in samenwerking met partners binnen het digiGO-platform.