Gebouwen moeten blijven presteren voor welzijn en comfort van eindgebruiker


Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor de prestaties van een gebouw. Hoe zit het met de prestaties van gebouwinstallaties tijdens de gebruiksfase? Draaien installaties naar behoren? Is er ruimte voor verbetering op het gebied van energie of comfort? Dit zijn  aspecten die ter discussie worden gesteld. Gebouwen moeten niet alleen beter presteren, ook moeten zij een gezonde werkomgeving bieden aan eindgebruikers. Echter, het monitoren en controleren van gebouwinstallaties komt weinig voor terwijl juist met Automated Continuous Commissioning veel winst behaald kan worden.

Moderne gebouwen dienen zeer energiezuinig te zijn en gebouwd te worden met duurzame materialen. Automated Continuous Commissioning kan onder andere resulteren in betere energieprestaties van het gebouw, operationele kosten reduceren en een betere binnenmilieu en meer comfort aan eindgebruikers bieden. De WELL Building Standard richt zich specifiek op gezondheid en welzijn van medewerkers. Om de gezonde omgeving te behouden, zullen gebouwen continue gemonitord moeten worden. Hierbij kan men denken aan de temperatuur, de luchtvochtigheid, het CO2 gehalte, het energieverbruik en de bezetting van ruimtes in een bepaald gebouw. Bij het gebruik van een gebouw zijn al deze factoren (parameters) continu aan verandering onderhevig. De parameters kan men dan optimaal op elkaar af stemmen.

Hoewel het verzamelen van data belangrijk is in het monitoren van gebouwen, zit de meerwaarde van commissioning met name in het verwerken van data tot informatie. Met de opgedane informatie kunnen incidenten vooraf voorkomen worden. Dit kan door middel van een waarschuwing af te geven over oneigenlijk energiegebruik, een ruimte die te koud is of een installatie die op hoger vermogen draait dan zou moeten. Met de gepresenteerde data kunnen gebouweigenaren continu sturen op een veilig, gezond en comfortabel binnenmilieu dat leidt tot minder verzuim en hogere productiviteit van werknemers.

Daarnaast kan door middel van Automated Continuous Commissioning ook de prestaties op het gebied van energieopwekking, ­beheer en ­verbruik in kaart worden gebracht. Uit een onderzoek van TVVL blijkt dat 70 % van de installaties niet naar behoren werkt. Dit kost onnodig veel energie en zou negatief impact kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van eindgebruikers. De aangescherpte regels voor kantoren (minimaal energielabel C in 2023 en de BENG-norm) benadrukken de noodzaak van verdere energiebesparing. Energieneutraal bouwen is de toekomst.

Vanuit dit perspectief kan geconcludeerd worden dat  Automated Continuous Commissioning meer levert dan een waardevolle bijdrage voor het verlagen van energie­ en operationele kosten; het is de verbindende schakel in het gebouw op het gebied van energieprestaties, welzijn en comfort.
Bron: iD Magazine Deerns