Gebruikerscluster ‘Smart Labs’ van start


Met een hele mooie startbijeenkomst bij het MESA+ nanolab van de Universiteit Twente, is het eerste gebruikerscluster van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering gestart. Technisch Faclitair managers van allerlei verschillende laboratoria blijken er behoefte aan te hebben elkaar te ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen over hun vakgebied en de nieuwe ontwikkelingen daar in.

In de eerste meeting deed Ilko van Genderen van de VU Amsterdam een voorzet. Een van zijn vragen was wanneer en hoe Internet of Things ook in laboratoria toegepast gaan worden. Tweede onderwerp betrof de ontwikkeling van gestandaardiseerde vormen van commissioning, Cx,van gebouwautomatiseringstoepassingen, speciaal met het oog op contaminatieproblematiek. Specialist Paul Joosten van de firma Kuijpers was de inleider van dit onderwerp.

Daartussendoor gaf Mesa+ beheerder Eddy Ruiter een indrukwekkende presentatie over hoe hij samen met klein bedrijf een compete applcatieschil bouwde rond het Priva GBS systeem.
Uiteraard maakte een rondleiding in het lab van MESA+ deel uit van de bijeenkomst en ter plekke werd met de aanwezige labmensen geïnventariseerd welke onderwerpen in de toekomst op de agenda zouden kunnen komen. Alle aanwezige eindgebruikers van verschillende laboratoria toonden zich enthousiast om vervolgsessies te gaan organiseren.

De brancheorganisatie is voornemens om in de toekomst meer van dit soort gebruikersclusters te gaan faciliteren, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en voor onderwijsgebouwen.

Voor de presentaties klikt u hier.