Hoe lang is traditioneel nog actueel?

Hoe lang is traditioneel nog actueel? Door: FHI federatie van technologiebranches

Gebruikers verwachten dat bij nieuwbouwprojecten (technische) oplossingen worden gepresenteerd die aansluiten bij zijn/haar eisen, wensen en verwachtingen en dat gebouw gebonden installaties mee innoveren met de ontwikkelingen in de markt. Van de technische dienstverlener (systemintegrator in combinatie met het installatiebedrijf) wordt meestal verwacht hieraan invulling te geven. Johan Pot en Stefan te Veluwe van Unica nemen u tijdens hun lezing op Bits, Bricks & Behaviour mee op een reis van traditionele naar actuele verwachtingen in bouwprojecten.

De realisatie van projecten vindt veelal nog steeds op een traditionele manier plaats. De zogenoemde bouwkolom omvat alle partijen die achtereenvolgens bij de totstandkoming van een bouwproject zijn betrokken. Vaak laat de kennis en informatieoverdracht tussen de verschillende schakels in deze keten te wensen over. Daarnaast wordt verondersteld dat het afwijken van het oorspronkelijke ontwerp per definitie een negatief effect heeft op de projectbegroting. Door het volgen van deze traditionele chronologie en werkwijzen worden er weinig of geen aanvullende innovatieve voorstellen gedaan aan de opdrachtgever.

De huidige positie van de systemintegrator is laat cyclisch in de traditionele bouwkolom. Dit is niet de juiste positie om zo optimaal mogelijk invulling te geven aan de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever/gebruiker.

Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium de kennis van innovatieve oplossingen, in combinatie met systeemarchitectuur, te toetsen aan de verwachtingen van de gebruiker en deze als passende oplossing te presenteren en te realiseren.

De presentatie van Unica is gebaseerd op een recent marktonderzoek naar technische ontwikkelingen in de markt en de noodzakelijke bedrijfskundige aanpassingen om beter invulling te geven aan de eisen, wensen en verwachtingen van opdrachtgevers.

 

Meld u hier kosteloos aan voor een bezoek aan Bits, Bricks & Behaviour 2021. Het volledige programma kunt u hier vinden.