Hoe maak je een bestaand gebouw smart met moderne technologie?

Hoe maak je een bestaand gebouw smart met moderne technologie? Door: FHI federatie van technologiebranches

De uitdaging bij het creëren van een Smart Building is het combineren van gebouwgebonden automatiseringssystemen (denk aan binnenklimaat, verlichting, toegang, e.d.) en ICT. De basis ligt in veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van de systemen, om de verschillende groepen gebruikers comfort, functionaliteit en bewegingsvrijheid in een gebouw te bieden. In een Smart Building is de aanwezige technologie afgestemd op de medewerker of de bezoeker en de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden.

In een bestaand gebouw moet worden gewerkt met de aanwezige ICT- en gebouwgebonden infrastructuur. De gebouwgebonden installaties, gebruikersinstallaties en ICT dienen de gebruikers dus integraal te ondersteunen in de werkzaamheden op én activiteiten buiten de werkplek. Het is dan belangrijk om, voordat een start gemaakt wordt met de transitie naar een Smart Building, een vooronderzoek te doen naar de technische stand van zaken.

De producten en technieken die worden gebruikt zijn aanwezig in het ICT-netwerk en worden aangestuurd via het IP protocol. Als er een eenduidig IP-platform wordt gemaakt, dan is het mogelijk functies te combineren en de integratie van devices, beveiliging en de gebouwgebonden systemen mogelijk te maken. De rol van beheerders is dan ook groot, want zij beschikken over informatie over de werking van het gebouw.

Als de informatie wordt samengebracht naar één dataplatform ontstaat inzicht, waardoor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Om dergelijke projecten succesvol te laten verlopen is samenwerking in het ecosysteem van diverse aanbieders, directe verantwoordelijken en gebruikers nodig. Tijdens de conferentie Bits, Bricks & Behaviour op 9 november in De Kuip is die keten aanwezig. Om de gewenste kwaliteiten aan elkaar te koppelen is een ‘Man in the Middle’ nodig. De waarde van deze rol wordt door exposant Ventus IT Professionals beschreven op de site van SmartBuildingReady.