Kan technologie kennisdeling in gebouwen versterken?

Kan technologie kennisdeling in gebouwen versterken? Door: FHI

Roy Pype architect en founder van architectenbureau Proof of the sum opent als key-note op 9 november de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Proof of the sum is een wat ongewoon Amsterdams architectenbureau. Oprichter Roy Pype en het team geloven dat wanneer je ontwerpt op het raakvlak tussen architectuur en organisatiepsychologie de beste resultaten bereikt worden. Proof of the Sum richt zich enkel op bedrijven en instellingen waar kennisdeling een grote rol speelt, zoals (onderzoeks)instellingen, universiteiten en campussen

Roy Pype is architect en oprichter van Proof of the sum. Na zijn architectuurstudie in Leuven volgde hij de opleiding Architectural Design Management Systems aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Zijn organisatie Proof of the sum is een jong Amsterdams ontwerpbureau dat zich focust op het raakvlak tussen architectuur en organisatiepsychologie.

Roy: "Als architectenbureau focussen we op gebouwen waar het versterken van kennisdeling tussen de gebruikers centraal staat. Onderwijs, laboratoria, kenniscentra en kantoren". Tijdens zijn key-note legt Roy uit hoe kennisdeling werkt en hoe de fysieke ruimte daar een sterke rol in speelt. Samen op zoek gaan naar de mogelijkheden van technologie en op welke wijze kennisdeling verder versterkt kan worden.  Juist nu in een tijd waarin afstand en thuiswerken een gegeven lijken te zijn.

De conferentie Bits, Bricks & Behaviour is een broeinest voor gebouw gebonden technologische oplossingen bij hedendaagse uitdagingen omtrent digitalisering, duurzaamheid, cyber security, circulariteit en de energietransitie. In het programma komen thema’s als machine learning, artificiële intelligentie, BIM, welzijn, 5G in de gebouwde omgeving, digital twins, blokchain, data en data-analyse aan de orde. De Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering wil door middel van de conferentie ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aankaarten, kruisbestuiving faciliteren en interactie tussen aanbieders van gebouw gebonden technologie.

Door het geven van visie over de richting en mogelijkheden van gebouwautomatisering in de (nabije) toekomst ontstaat bewustzijn en worden concrete oplossingen aangedragen bij vraagstukken over duurzaamheid, klimaat, bezetting, benutting, welzijn en gezondheid in utiliteitsgebouwen.

Meld u nu aan voor een kosteloos bezoek aan de conferentie Bits, Bricks & Behaviour en registreer voor de programmaonderdelen van uw keuze.