Voor wie succesvol wil zijn in de markt voor Gebouw Automatisering: 23 juni 2016 kick-off Bits, Bricks Behaviour 3.1/2.3


Op donderdag 23 juni aanstaande vindt de kick-off meeting voor de Bits, Bricks and Behaviour 3.1/3.2, de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 2016, plaats. In de Sterrenkijker Cinemec Utrecht, de locatie van de conferentie in november, zullen wij bij elkaar komen met als doel een boost geven aan de markt voor Gebouw Automatisering via een krachtige voorbereiding op de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering later dit jaar, 9 en 10 november. Vanaf 14.00 uur zijn alle leden van de brancheorganisatie en degenen die zich daarmee verwant weten in de markt welkom om hun inbreng te komen doen, zowel de bedrijven die al hebben ingeschreven als partner voor de conferentie als de bedrijven die nog niet die slimme stap hebben gezet. 

In deze voorbereidingsbijeenkomst krijgen de aanwezigen een voorproefje op het programma. Een aantal sprekers uit de doelgroep zal aanwezig zijn voor een soort van ‘try out’.

Tijdens de meeting worden de marketingtools voor partners van de conferentie gepresenteerd en krijgen de ingeschreven partners meteen de hulpmiddelen mee. In de aanloop naar de conferentie gaan we met elkaar ‘reuring’ creëren bij de doelgroep die we in november naar de conferentie willen trekken. Voor de bedrijven die daar goed op in spelen betekent dat ook voor henzelf een publiciteitsboost. Je naam wordt voortdurend in verband gebracht met ‘de top van de markt’, ook nog na afloop van de conferentie.

Na de eerdere voorbereidingsbijeenkomst van 28 januari 2016 is het FHI-branchebureau aan de slag gegaan met het verwerken en doorvoeren van de feedback die is gegeven door de aanwezigen toen. Resultaat de is dat er nu al een stevige groep partners zich heeft gecommitteerd en dat er alweer een prachtig inhoudelijk programma staat. Op het moment van schrijven hebben al 20 bedrijven zich gecommitteerd als partner in de conferentie. Het conferentieprogramma is ook in volle ontwikkeling met als logisch gevolg dat het programma voor de eerste conferentiedag al bijna volledig gevuld is met prikkelende lezingen en discussies!

Toch zijn er nog opportunities om bedrijfsspecifiek een en ander in te vullen, met name in het programma voor de tweede, meer technische dag van de conferentie.

Zet deze datum alvast in uw agenda en laat ons even weten of u erbij bent via de mail!

Binnenkort volgt er een uitgebreide agenda voor deze meeting.