KNX Adviseurshandboek helpt adviseurs en ontwerpers

KNX Adviseurshandboek helpt adviseurs en ontwerpers Door: FHI

Speciaal voor adviseurs, ontwerpers en ook eindgebruikers die bezig zijn met het ontwerpen en plannen van een KNX-installatie is het KNX Adviseurshandboek opgesteld. Dit handzame handboek biedt professionals een leidraad om als volwaardige gesprekspartner van installateurs en system integrators op te treden.

Het KNX Adviseurshandboek is als gratis download beschikbaar op de community Smart Inside. Daarnaast heeft KNX Nederland ook gedrukte exemplaren beschikbaar voor diegenen die een papieren uitgave wensen.

Introductie van het systeem

Het KNX Adviseurshandboek begint met een introductie van KNX en de voordelen van het werken met de wereldwijde standaard. Hierna besteedt het handboek ruimschoots aandacht aan het thema duurzaamheid en het streven naar energie-efficiëntere prestaties van installaties. Vervolgens behandelt het naslagwerk het verschil tussen conventionele- en businstallaties.

Opbouw en koppelingen

Verderop in de handleiding komt de opbouw en structuur van KNX aan bod, maar ook de vraag hoe je een ontwerp voor KNX-installaties maakt. Ook bevat het handboek informatie over de koppeling van KNX met algemene functies zoals tijdgestuurde functies, specifieke scenario’s, dataverzameling, beveiliging en zonnewering en met andere systemen zoals BACnet en Modbus.

De digitale versie kan men downloaden op www.smartinside.nl, bij Documenten. Wie een gedrukt exemplaar wenst, kan een e-mail sturen naar info@knx.nl.