Leadengineer Gebouw Automatisering

Leadengineer Gebouw Automatisering Door: FHI federatie van technologiebranches

De automatisering in gebouwen neemt toe. Dat is een technische ontwikkeling met meer nadruk op ICT en de combinatie van technieken in een gebouw. Het is ook een praktische ontwikkeling voor gebruikers en de professionals die het mogelijk maken. Waar de opleiding Systeem Architect gericht is op het integreren van disciplines, hebben TVVL en de branche Gebouw Automatisering een opleiding voor Leadengineer opgezet, om dat systeem te realiseren. Deskundigheid over verschillende technische disciplines is dan van groot belang.

 

De Leadengineer stuurt vakmensen van de afzonderlijke disciplines aan. Denk dan aan professionals in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT, klimaattechniek, verlichting en toegangscontrole. De concrete invulling van de functie is het uitwerken en engineeren van de door de systeemarchitect ontworpen automatiseringsconcepten. Daar horen allerlei taken bij, zoals het monitoren, rapporteren en zorgen voor een tijdige projectuitvoering. De focus in de opleiding ligt bij de technische aspecten, maar een goede afstemming is net zo belangrijk.

 

De leerdoelen zijn deels inhoudelijk technisch. Naast theoretische lessen zal de opleiding bestaan uit het uitvoeren van opdrachten. Vanuit de techniek wordt door de leadengineer een functioneel ontwerp opgesteld voor de Gebouw Automatisering. Vanuit relevante procedures, benodigde security en de uitwisseling van data tussen platforms worden ook op ICT gebied wezenlijke keuzes gemaakt. De analyse van alle benodigde systemen, om zo tot een passend Programma van Eisen te komen, is een uitdagend onderdeel van de functie.

 

Het is nuttig voor de gebouwde omgeving van de toekomst en daarin dus alle gebruikers van de gebouwen, dat deskundige mensen de systemen op elkaar aan laten sluiten. Deze opleiding is uitdagend, maar past dus uitstekend bij die toekomst. In het belang van de eigenaren, de gebruikers en de klimaatdoelstellingen wordt dit een volwaardige discipline.

 

Professionals die deze gecertificeerde post-mbo opleiding succesvol afronden, kunnen de samenhang van systeemarchitectuur en -integratie beoordelen en toepassen. Ontwerpen worden uitgevoerd en die worden toegepast in een optimaal werkend systeem.

 

Meer over deze opleiding staat op de TVVL site: https://www.tvvl.nl/cursussen/leadengineer