Leveren wat afgesproken is (in de gebouwde omgeving)

Leveren wat afgesproken is (in de gebouwde omgeving) Door: FHI federatie van technologiebranches

Zeven verenigingen hebben de Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) opgericht. DBCxA wil dat commissioning in Nederland geaccepteerd wordt als een efficiënte methode voor prestatieborging. Vanuit de betrokken verenigingen bieden experts hun deskundigheid aan in documenten en kennisoverdracht. Daardoor worden we in de keten beter in het leveren wat afgesproken is en u kunt zich hierbij aansluiten.

 

Door het borgen van de kwaliteit van gebouwprestaties, bouwprocessen, gebouwen en installaties draagt de keten bij aan een gezonder werkklimaat, betere arbeidsprestatie, betere energieprestatie en kostenbesparing door beperking van faalkosten. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving.

 

De doelstellingen van commissioning liggen in

  • het opleveren van een veilig en gezond gebouw;
  • het verbeteren van de energieprestatie en het minimaliseren van het energiegebruik;
  • het verlagen van de operationele kosten;
  • het waarborgen van adequate voorlichting en training van het B&O personeel;
  • het verbeteren van de systeemdocumentatie.

Het hoofddoel is het scheppen van een raamwerk voor een kwaliteit georiënteerd teamwerk waardoor de projectkosten verlaagd worden, terwijl de betrouwbaarheid en de kwaliteit van gebouw en installaties/systemen gewaarborgd blijven. Zodoende blijft de waarde van het bezit van de eigenaar op de lange termijn gehandhaafd.

 

Indien u als vereniging of als professional betrokken wilt zijn bij DBCxA, om van de kennis van anderen te leren en de eigen processen te verbeteren, dan kunt u zich ook bij Max Meijer melden om de voorwaarden te vernemen.