Lid branche Gebouw Automatisering TÜV Nederland certificeert kantoorwerkplekken

Lid branche Gebouw Automatisering TÜV Nederland certificeert kantoorwerkplekken Door: FHI

Op 28 mei is door NEN een tijdelijke norm (NEN-spec “Kantoorwerkplek”) gepubliceerd met ergonomische eisen aan kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19. Hiermee komt antwoord op de vraag hoe werknemers verantwoord op kantoor kunnen werken in de huidige omstandigheden. TÜV Nederland heeft voor deze norm een toetsdocument gecreëerd waarmee geverifieerd kan worden of de herinrichting van de kantoorwerkplek aan de vereisten voldoet. Als dat het geval is, geeft TÜV Nederland hier een certificaat voor af.

Sinds half maart werken veel mensen door COVID-19 vanuit huis en zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom is een taskforce bestaande uit afgevaardigden van meerder NEN-normcommissies, marktpartijen en experts hiermee aan de slag gegaan. Met als resultaat een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen.

 Wat maakt deze norm anders?

In de bestaande normen en richtlijnen voor werkplekken wordt geen rekening gehouden met de anderhalve meter afstand, die ook op de kantoorwerkplek gehandhaafd moet worden. Vanuit de behoefte van werkgevers en gebouwbeheerders aan heldere afspraken en aanbevelingen geeft de NEN-spec aanbevelingen voor de specifieke situaties van kantoorwerkplekken.

 Wat houdt deze NEN-spec in?

Uitgangspunt van deze NEN-spec is het reduceren van de besmettingskans door COVID-19, zowel direct door mens-mens contact als indirect door mens-omgevingscontact. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

·         Arbeidsomstandigheden en RI&E

·         Scheidingswanden

·         Vloeroppervlakte algemeen

·         Vluchtroutes en nooddeuren

·         Vloeroppervlakte algemeen

·         Fysische factoren

·         Aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels

·         Voorbeeldberekeningen

·         Bewegingsruimte

·         Bijzondere ruimtes

De NEN-spec voor kantoorwerkplekken (pdf) kan door iedereen kosteloos worden gedownload bij de NEN. TÜV Nederland heeft een QuickScan ontwikkeld, waarmee organisaties snel kunnen kijken of ze voor belangrijke onderwerpen al maatregelen hebben genomen.

 Toetsdocument

Om zeker te weten dat de richtlijnen worden gevolgd heeft TÜV Nederland een toetsdocument opgesteld. Daarmee kan geverifieerd worden of de herinrichting en het gebruik van uw kantoor aan de vereisten van deze NEN-spec voldoet. Als dat het geval is, kan TÜV Nederland een certificaat voor het kantoor afgeven waarmee dit wordt bevestigd. Met dit certificaat kan aan medewerkers en bezoekers aangetoond worden dat de maatregelen uit de NEN-spec correct zijn uitgevoerd.

Hoe werkt het?

Wanneer er de behoefte is om een kantoorwerkplek te toetsen en certificeren, wordt na opdracht eerst een toetsdocument/checklist overhandigd. Zo kan er zelf gecontroleerd worden in hoeverre de kantoorwerkplek voldoet en is er inzicht in de nog te nemen stappen voor certificering. Vervolgens komt TÜV Nederland de kantoorwerkplek inspecteren en wordt bij goed gevolg een certificaat afgegeven.

Voormeer informatie kunt u contact opnemen met de brancheorganisatie Gebouw Automatisering op telefoonnummer 033 465 75 07 of door het sturen van een email aan Martin Hof, Sr. project manager branche Gebouw Automatisering