MinacNed aan boord als nieuwe partner van Holland High Tech

MinacNed aan boord als nieuwe partner van Holland High Tech Door: FHI, federatie van technologiebranches

Utrecht, 7 februari 2019 - MinacNed, de brancheorganisatie voor micro- en nanotechnologie, sluit zich aan als partner bij Holland High Tech. MinacNed gaat de topsector HTSM (High Tech Systemen en Materialen) helpen met het versterken van het nano-ecosysteem in Nederland en het op de kaart zetten van de sector in het buitenland.

MinacNed wil met haar leden actief bijdragen aan het actualiseren en verder invullen van de HTSM roadmap Nanotechnology. Verder is het idee om partijen bij elkaar te brengen om tot concrete nanotoepassingen te komen voor de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt. ‘Samenwerken tussen de verschillende disciplines is daarbij noodzakelijk om tot echte stappen te komen’ aldus Ronny van ‘t Oever, voorzitter van MinacNed en CEO van lab-on-a-chip bedrijf Micronit. ‘Zonder de samenwerking tussen nanotechnologie, life sciences en ICT was het goedkoop sequencen van DNA bijvoorbeeld nooit mogelijk geworden.’ Ook wil MinacNed zich met haar leden actief inzetten voor de internationaliseringsstrategie van de topsector HTSM. De meerderheid van Nederlandse micro- en nanobedrijven heeft een afzetmarkt in het buitenland.

Aandachtspunten

Eén van de aandachtspunten is een juiste ondersteuning vanuit de overheid. ‘Op dat gebied zie je al veel positieve ontwikkelingen. Zo zijn er succesvolle subsidie-instrumenten, goed lopende innovatieprogramma’s als NanoNextNL en ontstaan er innovatieve bedrijven als spin-off van universiteiten’ zegt Van ’t Oever. Verbetering is nog mogelijk in het aanbrengen van de juiste balans in de ondersteunende instrumenten. ‘Micro- en nanotechnologie zijn interessant op alle niveaus, van het vroege-fase onderzoek tot eindproducten met een businessmodel. Belangrijk is al die fases te herkennen. De nano-producten waar we nu geld mee verdienen, waren er immers nooit geweest zonder de investeringen die in het verleden zijn gedaan.’

Ook de infrastructuur is van belang. ‘Als je geen omgeving hebt waar je technici op kunt leiden, dan is er geen aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.’ Ronny van ‘t Oever pleit dan ook voor genoeg nano-labs met ‘state of the art’ infrastructuur waar vroege fase-onderzoek gedaan kan worden.

Belangrijke kennispartner

Holland High Tech is erg verheugd over het nieuwe partnership met MinacNed. Dave Blank, vertegenwoordiger vanuit de wetenschap in het topteam HTSM en lid van het bestuur van Holland High Tech, zegt hierover: ‘Inbreng van een partner als MinacNed die verstand heeft van publiek-privaat samenwerken vanuit het perspectief van het midden- en kleinbedrijf en kan denken in economisch interessante toepassingen, is voor onze topsector een rijke aanvulling. Ook helpt het in onze gesprekken met de departementen om een ondernemer als Ronny van ‘t Oever te betrekken om te benadrukken wat het MKB van Den Haag nodig heeft om slagvaardiger te worden.’

Meer over MinacNed

MinacNed is een branchevereniging met als doel de economische activiteit op basis van microsystemen en nanotechnologie te versterken. De leden bestaan uit onderzoeksinstituten, de maakindustrie, toeleveranciers, integrators en eindgebruikers van producten en diensten die mogelijk gemaakt zijn met of gebruik maken van micro en of nanotechnologie. Kernactiviteiten van MinacNed dragen bij aan het bieden van een platform voor duurzame economische en maatschappelijke waarde-creatie en het bieden van een ecosysteem voor onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers. Daarnaast organiseert MinacNed events voor leden en de jaarlijkse Internationale MicroNanoConference.

Meer over Holland High Tech

Holland High Tech wil door krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstellingen en (regionale) overheden een cruciale bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en Nederland economisch aan de wereldtop houden. Holland High Tech organiseert de programmering van gezamenlijk onderzoek tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden (innovatie), de beschikbaarheid van arbeidskrachten in bèta/techniek (human capital) en de toegang tot kennis en markten in het buitenland (internationalisering).