Opleiding ‘Systeemarchitect’ start in oktober


Begin oktober 2016 start de eerste pilot cyclus van de nieuwe opleiding ‘Systeemarchitect Gebouwautomatisering en – beheer’.

De FHI-brancheorganisatie Gebouw Automatisering signaleerde de noodzaak om professioneel opgeleide systeemarchitecten in te zetten bij de implementatie van automatiseringssystemen in gebouwen. Er is dringend behoefte aan systeemarchitecten die de relevante kennis in huis hebben en als leading partner partijen in de waardeketen bij de les houden. De consistentie van een goed ontworpen systeem blijkt regelmatig onderuit te gaan in de uitvoering, hetgeen leidt tot slechte of niet functionerende automatisering. In opleidingsorganisatie TVVL vond de brancheorganisatie de natuurlijke partner om het curriculum te ontwikkelen en uit te rollen.

De opleiding die komende oktober start bestaat uit drie hoofdthema’s: Gebouwbeheer & ICT, Methodieken & Skills en Functionele subsystemen & Installatietechnieken. De opleiding is voor professionals binnen de gebouwautomatisering die zich willen ontwikkelen tot technoloog in leidende verantwoordelijkheid. Zij vertalen de functie-eisen van de gebouweigenaar en -gebruikers naar adequate en consistente systeeminvulling in de automatisering en beheer van gebouwen en bewaken de realisatie.

De brancheorganisatie verwacht dat jaarlijks dertig tot vijftig systeemarchitecten kunnen worden opgeleid. Uiteindelijk zal elk bedrijf dat in de markt actief en succesvol wil zijn als system integrator, een aantal opgeleide systeemarchitecten nodig hebben. Daarnaast zullen de engineerings- en adviesbureau’s die actief zijn in de vastgoedmarkt, deze discipline ook steeds meer in huis moeten hebben. Trends naar Internet of Things en Smart Buildings / Smart Cities zorgen dat de behoefte aan competente systeemarchitecten de komende jaren blijft toenemen.

Kandidaten voor de opleiding dienen ten minste één hbo/wo-opleiding als basis te hebben in verband met het vereiste werk- en denkniveau. Intekening voor de opleiding is mogelijk via www.tvvl.nl of via een email bericht aan Liesbeth Zijlstra van de FHI-brancheorganisatie Gebouw Automatisering (l.zijlstra@fhi.nl). Voor medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Gebouw Automatisering geldt een speciaal ledentarief voor het volgen van de opleiding.

Schrijf in voor de eerste groep van deze nieuwe opleiding en profiteer van een aantrekkelijke pilotkorting van 15% op de deelnameprijs. Er wordt van u extra feedback gevraagd.