Provinciehuis Utrecht: Smart Building Lab

Provinciehuis Utrecht: Smart Building Lab

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Het provinciehuis staat midden in Rijnsweerd, een wijk in Utrecht Oost. Dit gebied moet op termijn ontwikkeld worden tot 'het gebied van de toekomst': the sensor city. Het provinciehuis is het voormalig kantoor van Fortis en is inmiddels in eigendom en gebruik van de provincie Utrecht.

Om tot het gebied van de toekomst te komen is er innovatie en vernieuwing nodig op allerlei fronten; van technologie en data tot human capital en juridische aspecten. Digitalisering en technologische vernieuwing staan niet op zich zelf. Deze vernieuwingen vragen om cross-overs tussen verschillende bedrijven en instanties. Kennisuitwisseling is daarbij noodzakelijk.

De ambitie van de provincie Utrecht is het creëren van een meerjarig beleef- & expertisecentrum. Dit centrum bevat relevante stakeholders zoals techniekpartijen, gebouwbeheerders, gebouwgebruikers en veiligheidregio’s. Gezamenlijk en in co-creatie kunnen zij werken aan een gebouw dat optimaal ondersteunend is aan de mensen die er in werken, zorgdraagt aan een gezond leefklimaat en bijdraagt aan de energietransitie.

Kick-off

Gedurende de komende jaren heeft de provincie haar gebouw beschikbaar gesteld aan allerlei partijen en coalities om te laten zien wat ze in huis hebben en om concepten te testen. Op 12 december 2018 vond de kick-off plaats in het provinciehuis Utrecht. Tijdens een conferentie werden thema’s besproken waar digitalisering een bijdrage aan kan leveren, zoals de energietransitie, veiligheid en smart mobility. Hierbij zijn gebouwgerelateerde partijen/coalities uitgedaagd om hun concept te laten zien die richting de toekomst interessante cross-overs kunnen bieden met andere concepten en de gebiedsvisie van Rijnsweerd.

De ingezonden concepten zijn door een jury beoordeeld op:

  • Originaliteit, creativiteit en state of the art in toepassing van IoT, standaarden, dashboards
  • Gebruiksvriendelijkheid en schaalbaarheid van de oplossingen
  • Meetbaar effect op energiegebruik, bezetting en comfort
  • En in hoeverre de oplossing kan worden ingezet in een lerende omgeving van het sensitive building en sensor city

Heeft u vragen over het project in het provinciehuis Utrecht? Neem dan contact op met Martin Hof.