Samenwerking energie leveranciers en automatiseringstechnologie cruciaal in het creëren van duurzame energie


Energie leveranciers ontvangen sterke voordelen uit samenwerking met gebouwautomatiseerders om een energielandschap te creëren waar mensen, bedrijven en gebouwen hun eigen energie opwekken en gebruiken. Nieuwe verdienmodellen staan hierbij centraal. Energiebedrijf Eneco kijkt vooruit en legt uit dat door middel van technologie de noodzakelijke slag gemaakt kan worden.

De ambitie van Eneco is luid en duidelijk: het beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie voor iedereen. Dit moet zo decentraal mogelijk gedaan worden, omdat het opwekken en verbruiken van energie zo dicht mogelijk bij elkaar moet plaats vinden. Dick van Veen, directeur Duurzaam Vastgoed, legt uit: “Duurzaam, decentraal, samen. Dat is de strategie van Eneco. Het Internet of Things aan de decentrale kant, Big Data technologie om te enorme hoeveelheden gegeven die beschikbaar komen te kunnen ontsluiten en te benutten.  We moeten zoveel mogelijk energieneutraal opereren met bodemwarmte, koude en zonne-energie op gebiedsniveau. Op den duur zullen gas- en kolen centrales verdwijnen, maar daar zijn wij nog lang niet.”

Er is echter één dilemma. Met het opwekken van duurzame energie is er een praktische uitdaging om de vraag en het aanbod van energie op het juiste moment op elkaar af te stemmen. Er is altijd een onbalans. Het is die onbalans die kosten veroorzaakt, maar tegelijkertijd ook een grote waarde heeft, maatschappelijk en financieel. Om de onbalans in het net te vereffenen, zullen we moeten sturen en optimaal gebruik maken van opslagmedia zoals accu’s, legt  Thijs Schmitz, Senior Productmanager, uit. Om dat goed te doen, is automatiseringstechnologie van evident belang.

Automatiseringstechnologie speelt een belangrijke rol om duurzame energieleverantie te stabiliseren. Door middel van monitoring- en optimaliseringtools kan zo efficiënt mogelijk met zelfopgewekte energie worden omgesprongen. Volgens van Veen gaat Eneco van energieleverancier naar comfortleveranciers. Dit vindt men terug in de verdienmodellen. Door contracten af te sluiten met partners wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing, waarbij de klant niet langer per eenheid energie, maar voor het gehele gebouwcomfort betaalt.

Een voorbeeld van een economisch model waarbij duurzame energie is geïntegreerd in een business model is de Kunsthal in Rotterdam. Wat begon met de vraag of er 30.000 euro van de energierekening af kon, uitte zich in een integrale verbouwing waarbij flink verduurzaamd is. Door slimmer en integraler naar oplossingen te zoeken, is meerwaarde ontstaan. Dick: “Het leereffect wat wij bij de Kunsthal hebben ervaren, is dat het kan. Zowel het binnenklimaat als de energieconsumptie optimaliseren, zolang er wordt gewerkt vanuit één gezamenlijk doel.”

In de toekomst ziet Eneco een energielandschap waar energie leveranciers slechts zullen optreden als regisseur die eigen energieopwekking op microniveau regelen voor de klant. Op macroniveau zullen er partijen zijn die de energiestromen gaan beheersen om de onbalans in het net te managen. De rollen veranderen, van leverancier naar regisseur, en hier zal de energie- en gebouwautomatiseringssector op moeten inspelen.