Tot in het riool meten met IoT

IoT

Een niet al te grote Nederlandse gemeente met goede internetverbindingen, zoals razendsnel glasvezel tot in de buitengebieden, is op papier een ideale proeftuin voor IoT-projecten. Het Brabantse Eersel is zo’n plaats. Het is daarom niet vreemd dat Nederlandse technologiebedrijven en de gemeente Eersel de handen ineenslaan om met vernuftige IoT-toepassingen niet alleen duurzaamheidsslagen te maken, maar ook kostenbesparingen te realiseren. Tot in het rioleringsnetwerk.

Door: Dimitri Reijerman

Beveco, van origine een gebouwautomatiseringsbedrijf, is een van de deelnemers aan het project. Het bedrijf zit in een (nog naamloos) consortium met dertien leden. Centrale vraag is wat zij op het gebied van sensoren en slimme software kunnen betekenen voor gemeentes en steden. In Eersel gaan Beveco en zijn partners alvast aan de slag met concrete toepassingen.

Het vormen van consortia rondom het IoT-containerbegrip is volgens Gert Pater van Beveco in feite een noodzaak: “Niemand kan het alleen. Dat geldt niet alleen voor kleine partijen, maar ook voor multinationals. Je moet daarom in dit specialistische vakgebied partijen samenbrengen. Zelfs partijen als IBM en Microsoft kunnen wel een deel van de puzzel invullen, maar ze hebben niet alle stukjes in bezit.”

Samen met specialisten als SPIE is Beveco in dialoog gegaan met de gemeente Eersel. Daar werd de wens uitgesproken om te verduurzamen. IoT-technologie kan een rol spelen bij het behalen van die doelstelling.

‘IoT in het riool’

Een concrete toepassing in Eersel is ‘IoT in het riool’. Pater: “Door de inzet van slimme technieken kun je er een besparing uit halen. Gemeentes worden daardoor getriggerd. Het rioleringsnetwerk is in Nederland vrij verouderd maar het vervangen daarvan kost al snel duizend euro per meter. Door slimme sensoren toe te passen kun je investeringen uitstellen of zelfs afstellen. Bijvoorbeeld als je het management van het rioolwater goed kunt uitvoeren.” Daarbij doelt Pater op een systeem waarbij met sensoren de waterstand in de rioolbuis continu wordt gemeten. Als er een fikse regenbui dreigt, kan de gemeente alvast het riool leegpompen om zo de afvoercapaciteit te vergroten.

Er zijn meer ideeën die leven binnen het consortium en de gemeente Eersel. Zoals vuilnisbakken die zelf melden als ze vol zijn, wat onnodige ritjes van de vuilniswagen voorkomt. Of sensoren die de graslengte meten, waardoor er pas bij de ideale lengte gemaaid hoeft te worden. Dit zorgt er weer voor dat er onnodige restproducten in het riool komen.

Een ander idee is om de luchtkwaliteit binnen en buiten scholen te meten. Sensoren kunnen aangeven dat het CO2-gehalte in een leslokaal te hoog is, waardoor ventilatie wenselijk is. Toch is die situatie soms anders, omdat ook met behulp van onder andere satellieten de buitenluchtkwaliteit is te meten.  “We zien bijvoorbeeld bij een flinke oostenwind dat je tot de lijn Utrecht beter even genoegen kunt nemen met een hoger CO2-gehalte dan dat je gaat ventileren, omdat de luchtkwaliteit buiten slechter is,” zo legt Pater uit.

Sigfox en ISO-normen

Bij het ontwikkelen van deze en andere IoT-toepassingen heeft Beveco naar eigen zeggen flink geïnnoveerd. Zo heeft het zich toegelegd op de ontwikkeling van een Sigfox-driver. Deze driver leest apparaten uit die het Sigfox-protocol gebruiken. Dit is nodig voor de complexe software die alle IoT-data moet omvormen tot voor mensen behapbare  informatie. Daarnaast zegt Pater dat het bedrijf ook veel tijd en moeite heeft geïnvesteerd in cyber security. Het bedrijf leunt daarbij op zijn ISO 27001-certificatie, een norm voor informatiebeveiliging en volgens Pater uniek in de wereld van gebouwautomatisering.

Inmiddels is de voorbereiding voor IoT-implementaties binnen Eersel in een afrondende fase. De deelnemende bedrijven hopen zo snel mogelijk het groene licht te krijgen om daadwerkelijk hun technologie uit te kunnen rollen en testen. Uiteindelijk kan een van de uitvloeisels van het project zijn dat IoT-sensoren, die zijn ontwikkeld door Nederlandse bedrijven, zowel binnen als buiten gebouwen nauw met elkaar verweven zullen zijn en elkaar ook steeds beter aanvullen.

Gert Pater van Beveco zal op 6 maart tijdens de clusterbijeenkomst Internet of Things (IoT) dit project nader toelichten. U kunt zich ook aanmelden voor deze bijeenkomst.

Beveco Smart City