Update Werkgroep Onderwijs

Update Werkgroep Onderwijs Door: FHI, federatie van technologiebranches

De Werkgroep Onderwijs werkt aan een betere positionering van techniek in het onderwijs. Leerlingen zouden reeds in het basisonderwijs al enthousiast moeten worden gemaakt voor techniek. Laat leerlingen in aanraking komen met diverse facetten van techniek zodat een leerling begrijpt wat er mogelijk is met techniek. Vervolgens kan de leerling op deze basis een juiste afweging en de keuze kan maken voor een vervolgopleiding.

Op het gebied van smart buildings zijn er reeds initiatieven die de branchevereniging toejuicht. Onlangs is er onder een aantal ROC-instellingen geïnventariseerd welk aanbod er is in opleidingen op het vlak van smart buildings. De branchevereniging Gebouw Automatisering wil deze ROC-instellingen ondersteunen en gezamenlijk met haar leden kennis inbrengen die aansluit bij de thema’s in de branche. Het faciliteren van ROC-instellingen op het gebied van kennis en mogelijk het inzetten van (gast)docenten kunnen een oplossing bieden voor de problemen op het gebied van onderwijs in de branche. Daarnaast is de branchevereniging in overleg met ROC-instellingen om een bijdrage te leveren aan kant-en-klare modules in het vakgebied smart buildings.

Naast de reeds bestaande opleiding Systeemarchitect is de branchevereniging met TVVL in gesprek over meer opleidingen binnen het vakgebied Gebouw Automatisering.

Heeft u vragen of heeft u een opmerking? Stuur dan een e-mail aan Martin Hof.