Werkgroep onderwijs

Werkgroep onderwijs Door: FHI
In september 2018 heeft de brancheorganisatie gebouw automatisering een oproep onder de leden gedaan om zitting te nemen in de werkgroep onderwijs. Inmiddels heeft er een eerste overleg van de werkgroep plaatsgevonden. Een eerste conclusie die kan worden getrokken is dat scholieren al op jonge leeftijd enthousiast gemaakt moeten worden voor techniek. Wanneer de keuze voor een opleiding in het voortgezet onderwijs moet worden gemaakt, zullen leerlingen eerder kiezen voor een opleiding in techniek.
 
Een basisschool in Limburg laat de leerlingen meedoen aan een smart city-project, een basisschool in Rotterdam laat leerlingen meedoen aan een duurzaamheid project en een basisschool in Zeist liet de leerlingen een stad van de toekomst ontwerpen. Mooie voorbeelden waarbij leerlingen van het basisonderwijs al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek.
 
De werkgroep is aan het onderzoeken hoe de brancheorganisatie gebouw automatisering kan bijdragen aan het enthousiasmeren van leerlingen in het basisonderwijs voor techniek. Binnenkort gaat de werkgroep ook gesprekken aan met enkele onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. De werkgroep onderwijs gaat inventariseren welke opleidingen aangeboden worden en waar de mogelijkheden voor samenwerking liggen. Vanuit de branche komen steeds meer geluiden dat een technische opleiding op havo-niveau wenselijk is. Binnenkort meer over dit onderwerp.

Wilt u een bepaald onderwerp m.b.t. onderwijs bij de werkgroep onder de aandacht brengen? Neem dan contact op met Martin Hof.