Online vindbaarheid van leden en communicatie naar doelgroepen

 

De corona maatregelen hebben een sterke impact gehad op verschillende activiteiten van de verenigingen. Dat geldt dus ook voor de branche Gebouw Automatisering en de individuele leden. FHI heeft de afgelopen tijd benut, om meer webinars (circa twintig titels bij alle branches van FHI gezamenlijk) te organiseren, maar ook om de online vindbaarheid van leden te gaan versterken en daarbij te ondersteunen. De site www.fhi.nl kan gebruikt worden voor uw eigen profiel en wij gaan doelgroepen wijzen op de content van de leden.

 

Vanaf het najaar wordt dit gestimuleerd door contacten uit de diverse doelgroepen te wijzen op content van leden op de site en groepen uit te nodigen voor activiteiten, die juist open staan voor eindgebruikers. Per jaar willen we vier of vijf eindgebruikersbijeenkomsten met verschillende actuele thema’s organiseren. Als de content van leden hierop aansluit en er is geen sprake van een commerciële uiting (zoals we ook bij de conferentie als stelregel gebruiken), dan kunnen wij als organisatie van de branche daarnaar verwijzen.

 

Content over clusters, bijvoorbeeld de rol van system integrators of het belang van goede keuzeprocessen voor de gewenste onderdelen, kunnen we in de loop van de tijd ook aan de orde brengen. Ook hierbij zijn wij afhankelijk van de content van de leden. Vanuit FHI is hier al over geschreven, u heeft er een mail over gekregen en tijdens Marketing Mondays wordt ook aandacht aan dit onderwerp gegeven. U kunt alles over de contentservice nalezen door de link te volgen.

 

Het doel voor leden van de branche Gebouw Automatisering, dat wij als brancheorganisatie willen realiseren, is een betere online vindbaarheid. Daar helpen content en communicatie bij, maar ook de samenwerking in één domein. Dat werkt bevorderlijk in de rating van Google en sta je ook online samen sterk. Mocht u meer vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze collega Vanessa Visscher.