De mens centraal

Het is van essentieel belang om bij het ontwerpen, bouwen en gebruiken van gebouwen en hun, steeds complexere, technische installaties rekening te houden met hoe de gebruiker het gebouw wil gebruiken en wat zijn werkelijke ervaring is. Hierdoor faciliteert het gebouw de mens en draagt zo veel als mogelijk is actief bij aan het uitvoeren van zijn/haar taken.

Artikelen over dit thema

Plaats de mens altijd centraal bij digitalisering van gebouwen

Hoewel zeker moderne panden vergaand geautomatiseerd kunnen zijn, is er niet altijd goed nagedacht over de interactie met de mens. Terwijl juist de mens centraal moet staan, betoogt Thijs Bouman, Universitair Docent en Onderzoeker Sociale en Omgevingspsychologie aan de Universiteit Groningen. Lees hier het interview dat FHI met hem had.

Slimme ziekenhuizen benutten ook het potentieel van een smart building

Een ziekenhuis is primair bedoeld om een patiënt op een zo’n optimaal mogelijke manier te genezen. Smart building technologie, gecombineerd met zogeheten smart hospital technologie, kan daar een rol in spelen. We spraken Harry Goor, Chirurg aan het Radboudumc en hoogleraar chirurgieonderwijs hierover.  

Schrijf ook in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden over actuele events en thema’s.