Duurzaamheid => Gebouwen

Gebouwen zijn direct of indirect verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik in de EU en 36% van de energie gerelateerde broeikasgasemissies. De sector zal oplossingen moeten vinden om zijn bijdrage te leveren aan de reductie van broeikasgassen met 55% in 2030.

Technische uitdagingen genoeg, maar bij het realiseren van een duurzame omgeving is de manier waarop we werken essentieel. Zoek de samenwerking op! Maak gebruik van de keten en leden van de branche Gebouw Automatisering van FHI. Door een nauwe samenwerking ontstaan nieuwe inzichten, kunnen investeringen worden gedeeld en risico’s gespreid. De branchevereniging heeft immers tot doel de relevante partijen uit de bouwkolom bij elkaar te brengen, informatie te delen en een platform te bieden voor deze samenwerking.

Schrijf ook in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden over actuele events en thema’s.