Werkgroep Marketing

De Werkgroep Marketing definieert en implementeert marketingactiviteiten voor de leden van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering. De werkgroep stelt daartoe jaarplannen op en stelt de formats en kaders vast voor de verschillende activiteiten.

De Werkgroep Marketing monitort de relevante marketing activiteiten die in Nederland door derden worden georganiseerd en weegt of en in hoeverre die voor de leden van belang zijn. Tevens analyseert de werkgroep of samenwerking mogelijk danwel gewenst is. De werkgroep kan in dit kader strategie ontwikkelen en in overleg en samenwerking met het bestuur implementeren.

Een voorbeeld van deze activiteiten is de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Hieronder een terugblik op de editie van 2019 die heeft plaatsgevonden in de Jaarbeurs Utrecht:

In 2020 vondt de conferentie online plaats tijdens de “week van de gebouwautomatisering”. De gegeven sessies (nogmaals) te bekijken op het YouTube kanaal van de brancheorganisatie. Ook andere webinars en hybride bijeenkomsten zijn op het YouTube kanaal terug te kijken.

De werkgroep ontwikkelt waar mogelijk samenwerkingverbanden met relevante media, al dan niet digitale uitgevers en dergelijke. Dit gebeurt in principe steeds op basis van barterdeals, voor wat hoort wat, zonder geldstroom dan wel over en weer hetzelfde bedrag.

De werkgroep ontwikkelt en implementeert visie op de wenselijkheid van nieuwe clustergroepen langs de lijnen van marktsegmenten en kan samen met het bureau activiteiten ontwikkelen ter verzameling van markt- en marketing informatie.

De Werkgroep Marketing kan voor de leden van de brancheorganisatie workshopactiviteiten ontwikkelen ter versterking van de marketing expertise en vaardigheden binnen de lidbedrijven, gebruikmakend van de meerwaarde van de kennis en ervaring en het netwerk van leden van de brancheorganisatie.

Aan de Werkgroep Marketing werken mee:

Ben Veenstra, Strukton Worksphere

Voorzitter Werkgroep Marketing

Alfred Hop, Unica
René Vrij, Forehand

Bestuurslid Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering

Edwin Koose, Ventus IT
Joost Toornend, Chess Ruud Cuppé, Rensen Regeltechniek
Marien van Veelen, Vedotec

In de agenda vindt u een overzicht van alle activiteiten van FHI en van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering.

Bent u geinteresseerd in deelname aan een van de werkgroepen, dan kunt u dit aangeven middels een email aan Martin Hof, Sr. Project Manager Gebouw Automatisering of per telefoon: 033 465 75 07