Werkgroep Marketing

De werkgroep definieert en implementeert samen met het bureau gezamenlijke marketingactiviteiten voor en met de leden van de brancheorganisatie. De werkgroep stelt daartoe jaarplannen op en stelt de formats vast van de verschillende activiteiten.
De werkgroep en het bureau zorgen voor het financieel beheer dat past binnen de begroting van de brancheorganisatie, waarbij het profijtbeginsel dat de gebruiker betaalt het uitgangspunt is dat eventueel aangevuld kan worden door dekkingsbijdragen uit de algemene middelen, voor zover door het bestuur geaccordeerd en passend binnen de door de ALV vastgestelde branchebegroting.

De werkgroep monitort de relevante marketing activiteiten die in Nederland door derden worden georganiseerd en weegt of en in hoeverre die voor de leden van belang zijn. De werkgroep analyseert of samenwerking mogelijk / gewenst is, dan wel dat aan de leden geadviseerd wordt om en aan een bepaalde activiteit niet deel te nemen. De werkgroep kan in dit kader strategie ontwikkelen en in overleg en samenwerking met het bestuur implementeren.

Een voorbeeld van deze activiteiten is de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. Hieronder een terugblik op de editie van 2019 die heeft plaatsgevonden in de Jaarbeurs Utrecht:

De werkgroep monitort binnen het ledenbestand en bij potentiële leden van de brancheorganisatie de behoefte aan specifiek clusters en kan samen met het bureau initiatief nemen tot het oprichten van nieuwe clusters, passend binnen het branchebeleid.

De werkgroep ontwikkelt samen met het bureau waar mogelijk samenwerkingverbanden met relevante media, al dan niet digitale uitgevers  en dergelijke. Dit gebeurt in principe steeds op basis van barterdeals, voor wat hoort wat, zonder geldstroom dan wel over en weer hetzelfde bedrag.

De werkgroep ontwikkelt en implementeert en visie op de wenselijkheid van nieuwe clustergroepen langs de lijnen van marktsegmenten en kan samen met het bureau activiteiten ontwikkelen ter verzameling van markt- en marketing informatie.

De werkgroep kan voor de leden van de brancheorganisatie workshopactiviteiten ontwikkelen ter versterking van de marketing expertise en vaardigheden binnen de lidbedrijven, gebruikmakend van de meerwaarde van de kennis en ervaring en het netwerk van leden van de brancheorganisatie.

Onderstaande leden zetten zich in voor de werkgroep marketing:

Bent u geinteresseerd in deelname aan een van de werkgroepen, dan kunt u dit aangeven via martin.hof@fhi.nl of per telefoon: 033 465 75 07