Werkgroep Marketing

Doelstelling en kaders werkgroep
De Werkgroep Marketing definieert en implementeert marketingactiviteiten voor de leden van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering. De werkgroep stelt daartoe jaarplannen op en stelt de formats en kaders vast voor de verschillende activiteiten.

De werkgroep ontwikkelt en implementeert visie op de wenselijkheid van nieuwe clustergroepen langs de lijnen van marktsegmenten en kan samen met het bureau activiteiten ontwikkelen ter verzameling van markt- en marketing informatie.

De Werkgroep Marketing kan voor de leden van de brancheorganisatie workshopactiviteiten ontwikkelen ter versterking van de marketing expertise en vaardigheden binnen de lid-bedrijven, gebruikmakend van de meerwaarde van de kennis en ervaring en het netwerk van leden van de brancheorganisatie.

Deelname aan de werkgroepen van FHI Gebouw Automatisering is voorbehouden aan leden van de brancheorganisatie.

Samenwerkingsverbanden
De Werkgroep Marketing monitort de relevante marketing activiteiten die in Nederland door derden worden georganiseerd en weegt of en in hoeverre die voor de leden van belang zijn. Tevens analyseert de werkgroep of samenwerking mogelijk dan wel gewenst is. De werkgroep kan in dit kader strategie ontwikkelen en in overleg en samenwerking met het bestuur implementeren.

De werkgroep ontwikkelt waar mogelijk samenwerkingsverbanden met relevante media, al dan niet digitale uitgevers en dergelijke. Dit gebeurt in principe steeds op basis van barterdeals, voor wat hoort wat, zonder geldstroom dan wel over en weer hetzelfde bedrag.

Vergaderdata 2021
In de basis vergaderd de werkgroep marketing maandelijks, wanneer de situatie hierom vraagt kunnen er extra vergaderingen gepland worden. De agenda van de vergaderingen van de werkgroep marketing zijn in te zien door te klikken op onderstaande vergaderdata.

19 januari 2021
16 februari 2021
26 maart 2021
4 mei 2021
8 juni 2021
5 juli 2021

Regelmatig worden leden in de leden-nieuwsbrief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en activiteiten van de werkgroep marketing. Vragen over ontwikkelingen van de werkgroep marketing, actuele onderwerpen, het aandragen van onderwerpen voor de vergaderagenda van de werkgroep of andere relevante marketing-zaken kunt u sturen aan Martin Hof, Sr. project manager Gebouw Automatisering.

Aan de Werkgroep Marketing werken mee:

Ben Veenstra, Strukton Worksphere

Voorzitter Werkgroep Marketing

Alfred Hop, Unica
René Vrij, Forehand

Bestuurslid Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering

Edwin Koose, Ventus IT
Joost Toornend, Chess Ruud Cuppé, Rensen Regeltechniek
Marien van Veelen, Vedotec

In de agenda vindt u een overzicht van alle activiteiten van FHI en van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een van de werkgroepen, dan kunt u dit aangeven middels een email aan Martin Hof, Sr. Project Manager Gebouw Automatisering of per telefoon: 033 465 75 07. Deelname aan de werkgroepen van FHI Gebouw Automatisering is voorbehouden aan leden van de brancheorganisatie.