Agenda werkgroep/ ledenbijeenkomst cluster Test & Measurement
Woensdag 15 september 2020
13:30 – 15:30 uur
Digitaal: Microsoft Teams

 

Aanwezigen: De heer J. van Heijenoort (AR Benelux), De heer C. Snoey (TOP-electronics), De heer A. De Bruin (Euro- Index), De heer P. van der Burg (Anritsu), De heer I. de Voogd (EEMC), De heer A. Handgraaf (TTMS B.V.), De heer A. Hazenberg (Distrelec BV), De heer P. Smit (C.N.Rood BV), De heer A. Hartsuiker (C.N.Rood BV), De heer R. Schoenmaker (erfi Ernst Fischer GmbH&Co.KG), De heer S. van Hout (tbp Electronics), De heer E. van Born (Fomax Test & Connectivity), De heer C. Platsikoudis (TBP Electronics), , De heer H. Landman (AR Benelux), De heer G. Bergman (Matas Electronics BV), De heer M. Berkouwer (FHI), Mevrouw S. Tammer (FHI)

 

Agenda
13:30 – 13:45 uur Ontvangst en voorstelronde aanwezigen
13:45 – 14:15 uur Presentatie Marcel Dekker, MASER Engineering.
De vorming van nieuwe ESD test standaarden door de ESD Association
14:15 – 14:35 uur Introductie Test & Measurement cluster, missie en brainstorm over activiteiten
14:35 – 15:20 uur Marktontwikkelingen bespreken en vervolgmeeting bepalen:

• Impact Covid-19
• Welke marktontwikkelingen zien we?
• Waar lopen we tegenaan?
• Hoe spelen we in op deze marktontwikkelingen?
• Welke toekomstige ontwikkelingen zien we aankomen?

15:20 uur Vragenronde
15:30 uur Einde