Algemene Ledenvergadering en Managementsessie


Op 4 juni 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de FHI branche Industriële Elektronica plaats in Rhenen. Dit is tegelijkertijd met de ledenvergaderingen van drie andere branches van FHI, Laboratorium Technologie, Industriële Automatisering en Gebouwautomatisering en van MinacNed.

Aansluitend aan de ALV vindt het jaarlijkse FHI ledennetwerkevent plaats. Aan de komst van de twee reuzenpanda’s bij Ouwehands Dierenpark gingen vele jaren van lobby met China vooraf. Algemeen directeur Robin de Lange vertelt met passie hoe dit traject verlopen is. Van de bouw van Pandasia, de samenwerking met vele partijen, de technologie en teambuilding die erbij komt kijken, als ook onderzoek, klimaat en voeding. Aanmelden is kosteloos en exclusief voor FHI-leden.

Klik hier om een impressie te krijgen van de eerder door FHI georganiseerde managementsessies/ ledennetwerkbijeenkomsten.

VOOR WIE?
Deze bijeenkomst wordt exclusief georganiseerd voor leden van FHI.

AANMELDEN?
Aanmelden kan via een email naar marc@fhi.nl.

PROGRAMMA – DINSDAG 4 JUNI 2019

13.45 – 14.15 uur  Ontvangst Algemene Ledenvergadering
14.15 – 15.30 uur Algemene Ledenvergadering
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Notulen Algemene ledenvergadering 31 mei 2018
4. Bestuurssamenstelling
Aftredend, niet herkiesbaar bestuurslid:
Ivo Kauffmann, CN Rood

Nieuw bestuurslid:
René Dijkstra, DARE!

5. Financiën, jaarcijfers 2018; branchebegroting 2019
6. Goedkeuring en decharge
7. Presentatie Digitale Services – Leonie van der Smeede (FHI)
8. Lopende brancheactiviteiten 2019 – 2020
9. E&A 2019, WoTS 2020
10. Rondvraag/sluiting

15.30 – 16.00 uur Ontvangst Managementsessie
16.00 – 17.00 uur  Presentatie Robin de Lange van Ouwehands Dierentuin
“Project Pandasia”
17.00 uur Netwerkborrel

 

LOCATIE
Ouwehands Dierenpark
Grebbeweg 111
3911 AV  RHENEN
Klik hier voor een routebeschrijving