Algemene Ledenvergadering FHI Industriële Elektronica – Managementsessie Frank Krake


Op 18 mei 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de branche Industriële Elektronica plaats in Oegstgeest. Dit is tegelijkertijd met de ledenvergaderingen van drie andere branches van FHI, Laboaratorium Techn, Industriële Automatisering en Gebouwautomatisering.

De ledenvergaderingen zijn gecombineerd met een Managementsessie, waarbij rampondernemer Frank Krake gastspreker is.

Hij is een ervaren en energieke ondernemer die in zijn carrière meer tegenslagen tegenkwam dan een hele zaal vol ondernemers bij elkaar. Maar hij overwon ze allemaal. Leerzaam en entertainend! Juist van fouten en mislukkingen kun je leren. Alleen vertelt niemand daar over. Je hoort alleen maar succesverhalen. Daarop is De Rampondernemer de uitzondering.

Een impressie van de eerder door FHI georganiseerde managementsessies/ledennetwerkbijeenkomsten vindt u hieronder:

VOOR WIE?

Deze bijeenkomst wordt exclusief georganiseerd voor leden van FHI.

AANMELDEN?

Aanmelden kan via een email naar m.monrooij@fhi.nl

De Algemene Ledenvergadering van de branche Industriële Elektronica wordt dit jaar gecombineerd met een FHI-brede managementsessie en ledennetwerkbijeenkomst in het Corpus Congress Centre te Oegstgeest. De tijdsplanning voor de dag ziet er als volgt uit:

Programma donderdag 18 mei 2017

13.00 – 13.30 uur        Ontvangst Algemene Ledenvergadering Industriële Elektronica

13.30 – 15.30 uur        Algemene Ledenvergadering Industriële Elektronica

 Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen, ingekomen stukken
  3. Notulen Algemene ledenvergadering 9 juni 2016
  4. Bestuurssamenstelling:

Aftredend, niet herkiesbare bestuursleden:
– De heer P. van den Eijnden, JTAG Technologies
– De heer E. Leijtens, TE Connectivity

Kandidaat bestuursleden:
– De heer K. Revenberg, MASER Engineering
– De heer P.J.A.A. Rovers, ACAL Bfi Nederland

  1. Financiën, jaarcijfers 2016; branchebegroting 2018
  2. Goedkeuring en decharge
  3. Lopende brancheactiviteiten 2017 – 2018
  4. E&A 2017 / WoTS 2018
  5. Rondvraag/sluiting

 

15.30 – 16.00 uur        Ontvangst Managementsessie / ledennetwerkbijeenkomst

16.00 – 17.30 uur        Welkomstwoord, Willem van Raalte

‘De rampondernemer?’ Overwinnen als alles tegenzit, Frank Krake

17.30 – 19.00 uur        Ledennetwerkborrel
Tijdens deze ALV zal Peter van den Eijnden aftreden uit zijn bestuursfunctie. Ook Eric Leijtens zal aftreden tijdens de ALV. Kees Revenberg en Pieter-Jan Rovers zijn daarnaast kandidaat bestuurslid en zullen tijdens de ALV verkiesbaar zijn door de aanwezige leden.

Indien de leden kandidaat-bestuursleden op de voordrachtlijst wensen te plaatsen, kunnen zij dit uiterlijk drie weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk kenbaar maken aan het bureau van FHI. Indien de kandidaat wordt gedragen door ten minste tien procent van de leden, dan wordt deze aan de voordrachtlijst toegevoegd.
‘De rampondernemer/Overwinnen als alles tegenzit’ Frank Krake

Na het formele ALV gedeelte zal tijdens de FHI managementsessie rampondernemer Frank Krake  ons in de stijl van zijn boeken ‘De Rampondernemer’ en ‘Menthol’ meenemen in geweldige verhalen. In de gelaagdheid van deze verhalen zitten stiekem een aantal essentiële management- en marketinglessen, welke Krake ons -nietsvermoedend- toe doet komen.

Aanmelden voor de ALV en de aansluitende managementsessie kan via de mail.