AVG (Verordening Gegevensbescherming)


 

Komend voorjaar, op 25 mei 2018, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde nieuwe privacywetgeving. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

 

De workshop vindt plaats onder leiding van Julien Spronck,
Senior Manager Cyber Security bij BDO Utrecht.

 

 

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor directieleden, managers en medewerkers bij bedrijven die persoonsgegevens vastleggen en zich bezig houden met de implementatie van de AVG.

Datum, plaats en locatie
Donnderdag 8 februari 2018 bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten
Aanmelden is niet meer mogelijk; de workshop is volgeboekt.

Programma
12.45 uur Ontvangst met lunch
13.15 uur Nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
14.15 uur Pauze
14.45 uur Hoe zorg ik dat mijn organisatie voldoet aan de AVG?
15.45 uur Pauze
16.00 uur De praktijk: tools, tips & tricks
16.45 uur Vragen en afsluitende borrel

Voor bedrijven en organisaties betekent de komst van de AVG dat ze een professionaliseringsslag moeten doorvoeren in hun omgang met (digitale) informatie. Dat betekent zorgen voor veilige IT-systemen, voor kennis over de informatie die in de organisatie aanwezig is en bovenal het vergroten van het bewustzijn van medewerkers, over wat privacygevoelige informatie is en hoe daarmee om te gaan.

Julien Spronck van BDO maakt voor bedrijven uit de technologiebranches inzichtelijk welke impact de AVG heeft en hanteert daarbij als rode draad een pragmatische aanpak om de AVG te implementeren. Aan de hand van onderstaande aspecten wordt de complexiteit van de verordening afgepeld en vertaald in een praktische methodiek waar u mee aan de slag kan:

  • Voor wie is de AVG bedoeld, wat is de achtergrond?
  • Waar moet u aan voldoen, wat zijn de eisen?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s en valkuilen?
  • Aantoonbaarheid van privacy?
  • Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun rechten?
  • Praktische tips en trucs.

Na afloop van de sessie heeft u kennis van de eisen, maar ook van de mogelijkheden van de AVG en hoe u hier aan kan voldoen.

 

Julien Spronck
Senior Manager Cyber Security
BDO Utrecht
030-28 40 981
06-83 60 03 67
julien.spronck@bdo.nl

Julien heeft zich vanuit een achtergrond op het snijvlak van informatietechnologie en organisatiekunde gespecialiseerd als adviseur in informatiebeveiliging, risicomanagement en IT-audit. Zijn expertise en ervaring ligt voornamelijk in het opzetten en borgen van risicomanagementsystemen binnen organisaties, gestoeld door een brede kennis van het IT/veiligheidsdomein en de relevante wet- en regelgeving.

Als IT-adviseur heeft Julien ruime ervaring met rollen als projectleider, informatiemanager, IT-beheer en tevens binnen de softwareontwikkeling.
Julien is verantwoordelijk voor het analyseren, uitvoeren en uitbreiden van informatiebeveiliging opdrachten waarbij veranderkunde, innovatie, strategie en medewerkerbetrokkenheid een integrale rol spelen. Kernpunten hierin vanuit informatiemanagementperspectief zijn privacy, cyber security, wet- en regelgeving en informatiebeveiligingsbeleid. Julien vervult de rol van CISO voor het opzetten, implementeren en borgen van voorgaande aspecten binnen organisaties. Daarnaast verantwoordelijk voor het auditen van IT-projecten, organisatorische processen en software. En ook voor het opzetten, aansturen en verrichten van ISO9001, -27001 en NEN7510 implementatie- en certificeringsprojecten binnen organisaties.

Expert en thought leader op het gebied van informatiemanagement, de invloed van IT op organisaties en bezit een lange termijn visie op veranderingen als gevolg hiervan. Heeft sterke analytische vaardigheden en communiceert helder van operationeel tot en met strategisch niveau. Ruime ervaring in het adviseren en samenwerken met (uitvoerend) management in de rol van organisatieadviseur en toont hierin standvastigheid. Zeer ruime ervaring in informatiemanagement met de daarbij behorende technieken, normen en modellen.

 

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer
T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | E: b.meijer@fhi.nl T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl