(Online) FHI HRM-Actualiteitenseminar 2021


FHI HRM-Actualiteitenseminar 2021:

‘Wendbaarheid in HR-beleid’

Donderdag 4 november 2021
van 10.30 tot 17.00 uur, online via MS Teams


Onze sprekers:Meer weten over veranderingen in arbeidsrecht en tevens op de hoogte worden gebracht van HR-trends en ontwikkelingen? Dan is dit online seminar, speciaal voor de bij FHI aangesloten lidbedrijven, bij uitstek de bijeenkomst waar je deze informatie vandaan haalt en kunt sparren met andere HR-professionals uit de technologiebranches!

‘Het zijn rare tijden’, een uitspraak die je tijdens de coronacrisis vast veel hebt gehoord of zelf hebt gebruikt. Alles en iedereen heeft te maken (gehad) met de gevolgen van corona. Bedrijven hebben omzet verloren (of juist gewonnen), hebben mensen moeten laten gaan (of juist moeten vinden) en medewerkers zijn massaal thuis gaan werken (terwijl dat voorheen juist misschien wel heel ongebruikelijk was).

In korte tijd moest je je organisatie aanpassen aan de dan geldende situatie. Duidelijk is wel dat deze ‘rare tijd’ blijvende gevolgen zal hebben. Voor het eerst zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. En thuiswerken is ook een blijvertje. Hoe blijf je als organisatie, onder deze (nieuwe) omstandigheden, wendbaar? We helpen je een beetje met een actueel programma, zodat je je goed kunt voorbereiden.


Programma donderdag 4 november 2021
online via MS Teams


10.30 – 10.35 uur: Welkom en opening

door Andreas Meijer, adjunct-directeur Branches FHI


10.35 – 11.30 uur: Actualiteiten Arbeidsrecht

door Lise van den Heuvel, Michiel van Haelst en Sander Pieroelie, FHI Advies (Vestius Advocaten)

‘Werkgevers zijn na de coronacrisis overvallen door het snel oplopen van de personeelstekorten’ zo luidt een kop in het FD 30 september 2021. De snelheid waarmee de krapte zich weer doet voelen, lijkt veel werkgevers te verrassen. Een mismatch tussen vraag naar en aanbod van gekwalificeerd personeel is het gevolg.
In de presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht komen de voetangels en -klemmen die spelen in tijden van personeelsschaarste aan de orde, zoals:

 • Het non-concurrentie- en relatiebeding
 • Mogelijke oplossingen personeelsschaarste
 • Overige actualiteiten, onder andere:

  • COVID-19 en het arbeidsrecht
  •  Instructierecht werkgever

 

 

 

 

 

 

Lise van den Heuvel, Advocaat Arbeidsrecht
Lise is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en voert een advies- en procespraktijk voor zowel werkgevers als werknemers. Daarnaast adviseert zij werkgevers over privacywetgeving en -aspecten op de werkvloer.

Michiel van Haelst, Partner Arbeidsrecht
Michiel’s voornaamste aandachtsgebied is het arbeidsrecht. Daarnaast wordt hij geraadpleegd bij verstoorde verhoudingen in andersoortige samenwerkingsverbanden, zoals bij aandeelhoudersgeschillen.

Sander Pieroelie, Partner Contractenrecht
Sander is gespecialiseerd in het contractenrecht. Hij heeft ruime ervaring met het opstellen en nakijken van contracten, maar ook met het bijstaan van cliënten die zijn verwikkeld in een conflict over een commercieel contract.


11.30 – 11.45 uur: Pauze


11.45 – 12.30 uur: Het nieuwe beoordelen: de ontwikkelcyclus

door Fré Boels, ISA Training & Coaching

Werknemers zien beoordelingsgesprekken vaak als een ‘verplicht nummer’ en voelen zich veroordeeld. Veel leidinggevenden stellen het gesprek het liefst zo lang mogelijk uit. Het kost ze veel tijd en energie, terwijl het vaak zo weinig oplevert. Hoe pak je dit anders aan op een manier die past bij deze tijd? Vanuit vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de medewerker een grote(re) rol heeft en de leidinggevende een stapje terug doet.  Een tipje van de sluier om van een ‘verplicht nummer’ te komen naar een ‘stapje terug’ en talentgerichte dialoog met de medewerker aan het stuur.


12.30 – 13.00 uur: Pauze


13.00 – 13.45 uur: Gezond thuiswerken

door Mike Broxterman, ArboNed

De verwachting is dat we niet meer teruggaan naar de situatie vóór corona, waarbij de norm was om altijd op kantoor te werken. Als jouw werknemers inderdaad (deels) blijven thuiswerken, hoe zorg je er dan voor dat iedereen dat prettig en gezond kan doen? Denk aan extra (corona)kilo’s, klachten aan arm, nek en schouders of werkstress.

Tijdens de kennissessie ‘Gezond thuiswerken’ geeft ArboNed je deskundige adviezen en praktische oplossingen waar je meteen mee aan de slag kunt.

Als senior vitaliteit- en gezondheidsdeskundige is Mike Broxterman gericht op het creëren van een mentaal en fysiek gezonde werkomgeving, waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen en willen halen. Een gezonde werkomgeving waarin oplossingen gevonden worden en mensen vitaal en duurzaam inzetbaar worden én blijven.


13.45 – 14.00 uur: Pauze


14.00 – 14.45 uur: Pensioen, de versoepeling van de RVU,  de zorgplicht als werkgever: wat is de stand van zaken en wat moet ik als werkgever daarvoor regelen?

door Sander Geijtenbeek, HBR Pensioen/Klap Verzekeringen

Het pensioenakkoord is weliswaar uitgesteld naar 01-01-2023, maar achteroverleunen is geen optie!

 • De versoepeling van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is al ingegaan en loopt tot eind 2025, kun je deze regeling inzetten?
 • Mijn zorgplicht als werkgever, wat wordt daar mee bedoeld en hoe ver reikt deze eigenlijk?
 • Ik heb een bestaande pensioenregeling, wanneer moet ik wat gaan doen?
 • Kan ik ook alleen het nabestaandenpensioen in mijn huidige regeling aanpassen aan de nieuwe normen?
 • Moet ik verplicht compenseren en wat gebeurt er met de oude rechten?

Zomaar een aantal punten die ook betrekking hebben op de pensioenregelingen en waar je als werkgever mogelijk vragen over hebt. Daar nemen wij in deze sessie de tijd voor!

Geen presentatie, maar een interactieve bijeenkomst!

Heb je een vraag, stuur deze dan naar info@hbrpensioen.nl.


14.45 – 15.00 uur: Pauze


15.00 – 15.45 uur: Duurzame inzetbaarheid, behoud en instroom van gemotiveerde medewerkers; zó pak je het aan

door Sandra Engelbertink, Personele Zaken

Ben jij betrokken bij, of wil je weten hoe je concreet aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid, vitaliteit of werkplezier in jouw organisatie? Dan is deze introductie over duurzame inzetbaarheid iets voor jou!

Sandra Engelbertink neemt je aan de hand van een praktisch stappenplan mee hoe je duurzame inzetbaarheid onderdeel van jouw organisatie maakt. Sandra laat zien hoe je zelf kansen en risico’s voor jouw organisatie kan vinden. Meer specifiek wordt bij de volgende uitdagingen stil gestaan: Hoe komt je in actie op een praktische wijze en houdt je verbinding met strategie of beleid? Welke stappen kan jezelf zetten en welke ondersteuning is er?


15.45 – 16.00 uur: Pauze


16.00 – 17.00 uur: Modern, wendbaar en onderscheidend beloningsbeleid: ‘Ja, dat willen we, maar hoe?’

door Esther Flipse, Merknemers

Onderzoek wijst uit, dat ruim 80% van de onderscheidende bedrijven succesvoller is dan hun collega-bedrijven binnen dezelfde sector. Zo zijn werkgevers die zich onderscheiden met een modern beloningsbeleid beter in staat die technisch commerciële medewerkers – die we allemaal zoeken binnen de technologiebranches – te vinden en aan zich te binden. Dat vraagt om actie!

Esther Flipse is gespecialiseerd in het realiseren van een doelgericht en eigentijds (modern) beloningsbeleid. Aan de hand van trends in arbeidsvoorwaarden behandelt zij de highlights hoe je je beloningsbeleid kunt moderniseren.
Welke beloningsvormen zijn er? Hoe kunnen organisaties tegemoetkomen aan de wensen van hun medewerkers, afgestemd op hun persoonlijke situatie, waarbij de individuele keuzes aansluiten bij de visie en strategie van mijn bedrijf. En wat kan ik morgen al bereiken door quick wins in mijn huidige beloningsbeleid.


17.00 uur: Afsluiting

door Andreas Meijer


Voor wie is dit online praktijkseminar bedoeld?

Iedereen binnen de organisatie die te maken heeft met personeelsbeleid, waaronder HR-managers en -medewerkers, directeuren, leidinggevenden, Arbo-medewerkers en salarisadministrateurs.

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. De deelnamekosten per persoon voor bij FHI en/of MinacNed aangesloten bedrijven bedragen € 159,-, exclusief btw voor deelname aan alle sessies via MS Teams. De sessies worden opgenomen en na het seminar aan de deelnemers die zich hebben aangemeld ter beschikking gesteld, inclusief de presentaties.
Indien uw organisatie geen lid is van FHI of MinacNed, dan bedragen de deelnamekosten € 325,- exclusief btw per persoon.

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

In samenwerking met

Programma’s vorige edities

De programma’s van de vorige edities van het FHI HRM-Actualiteitenseminar kun je hier vinden:

Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij FHI, Andreas Meijer, Jori Hoving, of Marina van den Berg.