FHI HRM-Actualiteitenseminar 2023


FHI HRM-Actualiteitenseminar 2023:

donderdag 9 november 2023Aanmelden
van 10.30 tot 15.30 uur bij FHI in Leusden!

(met aansluitend, van 15.30 uur tot 17.00 uur, een netwerkborrel) 


Meer weten over veranderingen in arbeidsrecht en tevens op de hoogte worden gebracht van HR-trends en ontwikkelingen?
Dan is dit seminar bij uitstek de bijeenkomst waar je deze informatie vandaan haalt en kunt sparren met andere HR-professionals uit de technologiebranches!


Onze sprekers:

Programma donderdag 9 november 2023

10.30 uur:
Ontvangst (koffie/thee)
11.00 uur:
Opening en welkom,
door Andreas Meijer, adjunct-directeur FHI
11.15 uur:

 

 

 

 

 

Actualiteiten Arbeidsrecht (plenair),
door Puck Keurentjes, Anna Görgün en Michiel van Haelst, FHI Advies (Vestius Advocaten)

Tijdens dit HRM-seminar trappen onze arbeidsrechtspecialisten van Vestius Advocaten, verbonden aan FHI Advies, af over Actualiteiten Arbeidsrecht.
Zij nemen ons mee in de recente ontwikkelingen rond de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en het nevenwerkzaamheden beding: hoe kun je als HR-professional een dergelijk beding het beste formuleren?
Wat betekent het wetswijzigingsvoorstel om de schijnzelfstandigheid van ZZP’ers aan te pakken voor de arbeidsovereenkomst?
Hoe werkt de benoeming van een statutair bestuurder?

Lees meer ….

12.15 uur:
Lunch
12.45 uur:
Parallelsessie 1: maak op het inschrijfformulier een keuze welke sessie je bij wilt wonen
Parallelsessie 1.A:
Arbeidsmarktcommunicatie en effectieve jobmarketing
door Maarten Smidt, NineOrange

Veel organisaties, inclusief bedrijven binnen onze technologiebranches, zijn voortdurend op zoek naar talent met ‘relevante’ werkervaring via online vacatures. Echter, vaak lijken deze vacatures sterk op elkaar. Wat is dan de kans dat een (latent) werkzoekende voldoende geprikkeld wordt om te reageren? En hoe kun je je überhaupt jouw doelgroep bereiken?

Lees meer ….

Parallelsessie 1.B: 
Aan de slag met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen
door Olaf Reimus, Klap Pensioen

De overgangsfase is van start gegaan! Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat er aanzienlijke veranderingen op komst zijn voor pensioenregelingen. Wat moet je als werkgever allemaal regelen om aan de nieuwe Wet te voldoen?

 

Lees meer ….

13.30 uur:
Pauze
13.45 uur:
Parallelsessie 2: maak op het inschrijfformulier een keuze welke sessie je bij wilt wonen
Parallelsessie 2.A:
Beïnvloedingsmodel voor verandering,
door Ben Poelman, ISA Training & Coaching 

De rol van HR is cruciaal voor het slagen van organisatieveranderingen
Ontdek het Beïnvloedingsmodel voor veranderen voor effectieve veranderingen in jouw organisatie. Herken je dit: alles is voorbereid en gecommuniceerd, maar verandering blijft uit?

 

Lees meer ….

Parallelsessie 2.B:
Verplichte vertrouwenspersoon: een stap dichterbij
door Marcella Ballarino, ArboNed

‘Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving’
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat werkgevers met 10 of meer werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben binnen hun organisatie. Maar wat is nou het belang van het hebben van een vertrouwenspersoon?

Lees meer ….

14.30 uur:
Pauze
14.45 uur:

 

 

 

 

 

Waarom Employee Experience zo belangrijk is (plenair)
door Sandra Engelbertink, Personele Zaken 

Maak van jouw bedrijf de plek waar mensen wíllen werken en zijn!
We leven in een wereld waarin thema’s als werkgeluk, vitaliteit en ontwikkelkansen steeds belangrijker worden. Gelukkig maar! Werken draait al lang niet meer alleen om salaris verdienen voor brood op de plank. Gelukkige medewerkers zijn goed voor productiviteit, omzet, groeikansen en arbeidsmarktcommunicatie.
Hoe zet je een optimale ‘employee experience’ neer in jouw organisatie.

Lees meer ….

15.30 uur tot 17.00 uur:
Netwerkborrel om gezellig bij te praten en ervaringen uit te wisselen


11.15 – 12.15 uur: Actualiteiten Arbeidsrecht (plenair) 

door Puck Keurentjes, Anna Görgün en Michiel van Haelst, FHI Advies (Vestius Advocaten)


Evaluatie Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – nevenwerkzaamhedenbeding
De Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden heeft onder andere tot gevolg dat werknemers in beginsel meerdere banen mogen hebben. Sinds deze wet is een nevenwerkzaamhedenbeding dus nietig, tenzij de werkgever bij de inroeping van het beding een objectieve rechtvaardiging kan geven. Hoe HR-professionals een dergelijk beding het beste kunnen formuleren en wat een objectieve rechtvaardigingsgrond kan zijn, dat zal Puck Keurentjes bespreken.

 

Wetsvoorstel regels zelfstandigheid ZZP’ers
Begin deze maand verscheen een conceptmemorie van toelichting op een wetsvoorstel, dat een einde moet maken aan de jarenlange discussies over schijnzelfstandigheid van ZZP’ers. Het ministerie van Financiën wil duidelijkere regels omtrent de zelfstandigheid van ZZP’ers om belastingontwijking te voorkomen en hierop per 1 januari 2025 gaan handhaven. Het wetsvoorstel betreft een wijziging van de definitie van de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek. Anna Görgün, partner bij Vestius, zal in plaats van Lise van den Heuvel, aanwezig zijn. Anna zit in een commissie die namens de Orde van Advocaten een zienswijze zal geven, en kent alle ins and outs.

 

Benoeming tot statutair bestuurder: hoe voorkom je aansprakelijkheid?
Michiel van Haelst bespreekt hoe een benoeming van statutair bestuurders werkt en hoe je mogelijke juridische problemen kunt voorkomen. De relatie tussen de bestuurder en het bedrijf kan op twee manieren worden bekeken: enerzijds is er een ‘arbeidsrelatie’, anderzijds is er een ‘vennootschapsrechtelijke relatie’. Dit benadrukt waarom het zo belangrijk is om voorzichtig te zijn bij het benoemen van statutair bestuurders, vanwege de complexe aard van hun rol binnen de onderneming. Michiel geeft tips om mogelijke problemen te vermijden.

 


12.15 – 12.45 uur: Lunch


12.45 – 13.30 uur: Parallelsessie 1
(op het inschrijfformulier maak je een keuze welke parallelsessie je bij wilt wonen): 

Parallelsessie 1.A: Arbeidsmarktcommunicatie en effectieve jobmarketing

door Maarten Smidt, NineOrange

Kandidaten rechtstreeks bij jouw bedrijf zonder bureau of tussenpersoon
Veel organisaties, inclusief bedrijven binnen onze technologiebranches, zijn voortdurend op zoek naar talent met ‘relevante’ werkervaring via online vacatures. Echter, vaak lijken deze vacatures sterk op elkaar. Wat is dan de kans dat een (latent) werkzoekende voldoende geprikkeld wordt om te reageren? En hoe kun je je überhaupt jouw doelgroep bereiken?

In deze sessie deelt Maarten Smidt van NineOrange inzichten over hoe jouw organisatie zich kan onderscheiden op de arbeidsmarkt door middel van arbeidsmarktcommunicatie en jobmarketing. Talent aantrekken én behouden gaat niet zonder een duidelijke visie op je arbeidscommunicatie. Als expert legt Maarten uit hoe je jouw unieke ‘employer brand’ visueel kunt maken. Door middel van het experimenteren met kleine praktische acties tot het (laten) maken van recruitmentvideo’s, wervingspagina’s, volledige ‘werkenbij’-websites of datagerichte wervingscampagnes.

Parallelsessie 1.B.: Aan de slag met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen

door Olaf Reimus, Pensioen Consultant, Klap Verzekeringsmakelaar

De overgangsfase is van start gegaan! Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat er aanzienlijke veranderingen op komst zijn voor pensioenregelingen. Voor uiterlijk 1 januari 2028 dienen alle regelingen volledig te voldoen aan de WTP.

Olaf Reimus biedt een overzicht van de wijzigingen in de pensioenwetgeving en bespreekt wat er in de nabije toekomst moet worden geregeld om ervoor te zorgen dat de pensioenregeling in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere het overgangsrecht, de verlaagde toetredingsleeftijd, aanpassingen in het Nabestaandenpensioen en het recht om bij pensionering een bepaald percentage van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. 


13.30 – 13.45 uur: Pauze


13.45 – 14.30 uur: Parallelsessie 2
(op het inschrijfformulier maak je een keuze welke parallelsessie je bij wilt wonen): 

Parallelsessie 2.A: Beïnvloedingsmodel voor verandering

door Ben Poelman, ISA Training & Coaching

De rol van HR is cruciaal voor het slagen van organisatieveranderingen
Ontdek het Beïnvloedingsmodel voor veranderen voor effectieve veranderingen in jouw organisatie. Herken je dit: alles is voorbereid en gecommuniceerd, maar verandering blijft uit? Ben Poelman helpt je acceptatie van veranderingen binnen jouw organisatie te vergroten en weerstand te overwinnen.

Hij doet dit op een interactieve manier samen met jou aan de hand van vragen als: Waarom zijn transformaties binnen organisaties zo moeilijk? Wat is het ‘geheim’ van falende transformaties? En hoe kunnen we transformaties positief beïnvloeden. Doe mee en stuur verandering naar succes!

Parallelsessie 2.B: Verplichte vertrouwenspersoon: een stap dichterbij 

door Marcella Ballarino, ArboNed

‘Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving’
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat werkgevers met 10 of meer werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben binnen hun organisatie. Maar wat is nou het belang van het hebben van een vertrouwenspersoon?

Wat zijn de anonimiteitseisen? En hoe moet je dit als bedrijf regelen? In deze sessie vertelt Marcella Ballarino over ongewenste gedragsvormen op de werkvloer en hoe richt je je bedrijf hiervoor in. Daarnaast wordt toegelicht wat er wordt verwacht op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting. Bij het hebben van een vertrouwenspersoon, moet je ook nadenken over het instellen van een klachtencommissie en hoe je meldingen serieus oppakt. Tijdens deze 45 minuten is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en eventuele (hypothetische) casussen te bespreken.


14.30 – 14.45 uur: Pauze


14.45 – 15.30 uur: Waarom Employee Experience zo belangrijk is

door Sandra Engelbertink, Personele Zaken

Maak van jouw bedrijf de plek waar mensen wíllen werken en zijn! 

We leven in een wereld waarin thema’s als werkgeluk, vitaliteit en ontwikkelkansen steeds belangrijker worden. Gelukkig maar! Werken draait al lang niet meer alleen om salaris verdienen voor brood op de plank. Gelukkige medewerkers zijn goed voor productiviteit, omzet, groeikansen en arbeidsmarktcommunicatie. Steeds meer werkgever kijken verder dan alleen ‘het op orde hebben van hr-zaken’. Medewerkers betrokken, gezond en vitaal houden is belangrijker dan ooit.

Sterker nog: we zien dat vooral de ‘reis van de medewerker’ steeds belangrijker wordt en we zien dat deze reis of te wel ‘employee experience’ steeds verder evolueert. Sandra neemt ons mee hoe je als organisatie een optimale ‘employee experience’ kan neerzetten en hoe je deze passend kan maken voor jouw organisatie.


Voor wie is dit praktijkseminar bedoeld?

Iedereen binnen de organisatie die te maken heeft met personeelsbeleid, waaronder HR-managers en -medewerkers, directeuren, leidinggevenden, Arbo-medewerkers en salarisadministrateurs.


Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. De deelnamekosten per persoon voor bij FHI aangesloten bedrijven bedragen € 249,-, exclusief btw. De presentaties worden na afloop van het seminar aan de deelnemers die zich hebben aangemeld ter beschikking gesteld.
Indien jouw organisatie geen lid is van FHI, dan bedragen de deelnamekosten € 499,- exclusief btw per persoon.
De vermelde deelnamekosten zijn inclusief koffie/thee/fris/lunch/netwerkborrel.

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.


In samenwerking met

 


Terugblik FHI HRM-Actualiteitenseminar 2022

Wat kijken we enthousiast en positief terug op ons FHI HRM-Actualiteitenseminar op donderdag 10 november!Een inspirerende dag, waarbij actuele thema’s als ontwikkelingen in het arbeidsrecht aan de orde kwamen: zoals de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, #MeToo, het Wetboek van Werk 2025,  hoe draagt een modern beloningsbeleid bij aan je onderscheidend vermogen, het meten van HR-thema’s, de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel, flexibel en fiscaal aantrekkelijk belonen, het aantrekken en behouden van personeel, en inclusiviteit.

Lees hier de uitgebreide terugblik op het FHI HRM-Actualiteitenseminar 2022


Programma’s vorige edities

De programma’s van de vorige edities van het FHI HRM-Actualiteitenseminar kun je hier vinden:


Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij FHI, Andreas Meijer of Marina van den Berg.