HRM Seminar 2018


FHI HRM-ACTUALITEITENSEMINAR 2018

Aan de slag met (duurzame) inzetbaarheid in het MKB!

Wilt u meer weten over de veranderingen in arbeidsrecht en tevens op de hoogte worden gebracht van HR-trends en ontwikkelingen? Dan is dit seminar bij uitstek de plaats waar u deze informatie vandaan haalt en tussendoor kunt sparren met andere HR-managers, leidinggevenden, Arbo-medewerkers en salarisadministrateurs.

 

Programma

12:00 uur Ontvangst en lunch
12:30 uur Opening door dagvoorzitter Ron Eman van ISA Training & Coaching
12:45 uur De wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

door Tjeerd Hoekstra en Amajanti van de Beek van CMS

13:45 uur Pauze
14:00 uur Parallelsessie 1

Zaal 1 Duurzame inzetbaarheid is kijken naar de toekomst
door Sandra Engelbertink en Sophie Peeters van VIT

Zaal 2 Succesvol talentmanagement – de rol van een leidinggevende
door Irma van der Schoot en Nadine van der Hart van iScreen

14:45 uur Pauze
15:00 uur Parallelsessie 2

Zaal 1 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid
door Truus van Amerongen van ArboNed

Zaal 2 Prinsjesdag 2018: wat valt er te verwachten in het nieuwe jaar?
door Rob Slagmolen van VNO-NCW/ MKB-Nederland

15:45 uur Pauze
16:00 uur

Communiceren als HRM-er, hoe dan?
door Ron Eman van ISA Training & Coaching

17:00 uur Netwerkborrel

Sessies

De wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

door Tjeerd Hoekstra en Amajanti van de Beek van CMS

Tijdens de introductie zetten Tjeerd Hoekstra en Amajanti van de Beek van CMS de actualiteiten binnen het arbeidsrecht uiteen. In de eerste plaats zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans, inclusief transitievergoeding bij twee jaar arbeidsongeschiktheid en de impact daarvan op uw HR-beleid worden toegelicht. Daarnaast zal in het kader van het thema “Inzetbaarheid” worden ingegaan op de huidige stand van de rechtspraak ten aanzien van werknemers die hun re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende nakomen. Aan de hand van pakkende praktijkvoorbeelden worden handvatten gegeven hoe u zich als werkgever tegen dergelijke omstandigheden kunt wapenen.

 


Parallelsessie 1a

Duurzame inzetbaarheid is kijken naar de toekomst

door Sandra Engelbertink en Sophie Peeters van VIT

 

VIT neemt de ondernemers tijdens het seminar graag mee in de mogelijkheden rondom duurzame inzetbaarheid
Aan de hand van praktijk casussen nemen we deelnemers mee in mogelijke oplossingen en een concrete haalbare aanpak.
We gaan graag samen met ondernemers aan de slag met het formuleren van doelstellingen en een (eerste) plan van aanpak voor hun eigen organisatie.
Samengevat ligt de focus tijdens het seminar op:

 • Informeren & bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid
 • Kansen voor de toekomst, met concrete voorbeelden
 • Activeren: laagdrempelig zelf aan de slag

Parallelsessie 1b

Succesvol talentmanagement – De rol van de leidinggevende

door Irma van der Schoot en Nadine van der Hart van iScreen

Bij een succesvolle toepassing van Talentmanagement binnen uw organisatie is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden.
Hoe creëert men de juiste randvoorwaarden om talenten tot bloei te laten komen binnen een organisatie? In deze sessie leren de deelnemers over belangrijke randvoorwaarden bij Talentmanagement en hun specifieke rol hierin. Zij krijgen praktische handvatten als het gaat om het voeren van een constructief talentgesprek en leren talenten van medewerkers beter te herkennen en aanspreken. De volgende vraagstukken komen aan bod:

 • Het creëren van een optimaal ‘klimaat’ voor talentontwikkeling
 • Het voeren van een ‘goed gesprek’ met medewerkers over talenten (in het kader van de HR gesprekscyclus)
 • In gesprekken aansluiten bij verschillende medewerkers/persoonlijkheden
 • Motiverende gespreksvoering/Feedback geven en ontvangen
 • Het stimuleren van bevlogenheid en zelfregie van medewerkers in hun loopbaanontwikkeling

Parallelsessie 2a

Van verzuim naar inzetbaarheid

door Truus van Amerongen van ArboNed

Werkgevers weten vaak niet wat ze van een bedrijfsarts mogen verwachten. De indruk bestaat dat de bedrijfsarts teveel op de hand van de werknemer is. Truus van Amerongen, directeur medische zaken en bedrijfsarts bij ArboNed neemt u mee in de wereld van de bedrijfsarts; zijn rol, de juridische kaders en de betekenis van de bedrijfsarts voor duurzame inzetbaarheid.

Parallelsessie 2b

Prinsjesdag 2018: Wat valt er te verwachten in het nieuwe jaar?

door Rob Slagmolen van VNO-NCW/ MKB-Nederland

 • Kabinetsvoorstellen
 • WAB
 • Ontwikkelingen MKB-Nederland
 • Wat kunnen we met elkaar bereiken ten aanzien van de arbeidsmarktproblematiek?

Communiceren als HRM-er, hoe dan?

Als HR-professional heb je een staffunctie en vanuit die rol te maken met directie, managers, medewerker in de lijn. Zij nemen besluiten en dragen lijnverantwoordelijkheid. Als HR-Professional heb je een belangrijke ondersteunende rol en worden vragen, problemen en uitdagingen van personele aard bij je neergelegd. Ook komen veel medewerkers bij je met verschillende werkinhoudelijke vragen en problemen, terwijl de directie meer strategische personeelsplanning van je verwacht. Hoe ga je om met je ondersteunende rol en de verschillende belangen? Hoe geef je goede adviezen en hoe ga je om met emoties? In deze inspirerende lezing leer je essentiële vaardigheden om je werk als HR-professional succesvol en pragmatisch invulling te geven.

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. De kosten bedragen €225,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed (inclusief consumpties).
Voor niet-leden € 499,- exclusief btw per persoon.

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

 

Meer informatie: Andreas Meijer; (033) 465 75 07.

De programma’s van de vorige twee edities van het FHI HRM-Actualiteitenseminar kunt u hier vinden: