New Legislative Framework (NLF)


Het NLF is een Europees pakket met regelgeving dat tot doel heeft handel te vergemakkelijken, toezicht te verbeteren en duidelijkheid te vergroten.

Sinds 2016 is het NLF ingegaan voor diverse richtlijnen, waaronder de EMC-richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn Meetinstrumenten. De rollen en verantwoordelijkheden van bedrijven in de keten zijn nadrukkelijker beschreven. Voorheen hadden de richtlijnen betrekking op de producent en nu zijn naast de fabrikant de rollen ‘gevolmachtigde’, ‘importeur’ en ‘distributeur’ toegevoegd.

Voor de leden van de branche Industriële Elektronica en de Nederlandse EMC-ESD Vereniging worden presentaties verzorgd door Agentschap Telecom en DARE!!, om u uitgebreid te informeren over de impact van het NLF in de bedrijfsketen en daardoor op uw bedrijfsvoering.

U bent van harte uitgenodigd om op 25 januari 2017 bij FHI te luisteren naar de presentatie en mee te doen aan de discussie. Het volgende programma vindt plaats van 14.00 – 17.00 uur:

Afdeling Markttoezicht Agentschap Telecom, Bauke Jonkmans en Erik Lucas

In de interactieve presentatie vertellen wij u meer over het wat en waarom van het NLF. We gaan in op de rol van (Europese) markttoezichthouders en vertellen vanuit de Nederlandse perceptie wat belangrijk is en hoe de samenwerking van toezichthouders en “de markt” er uit kan zien. Daarnaast gaan we in op aspecten van de EMC en RED (Radio Equipment Directive) regelgeving in Nederland en Europa en laten met enkele voorbeelden zien wat er is veranderd. Bij onze presentatie heeft u uw mobiele telefoon nodig!

Presentatie vindt plaats van 14.00 – 14.30 uur, gevolgd door een discussie van drie kwartier. Van 15.15 – 15.30 uur is er een korte pauze. Aansluitend vindt de presentatie van René Dijkstra plaats van 15.30 – 16.00 uur, gevolgd door discussie.

Gevolgen in de bedrijfsketen: DARE, René Dijkstra

DARE is actief op het gebied van meten/testen, certificeren, kalibreren, opleiden en adviseren. Voor de Medical Devices Directive is DARE een Notified Body en op het gebied van de diverse richtlijnen is men betrokken met de genoemde activiteiten. In de presentatie wordt ingegaan op CE-markering, testen en certificeren, maar ook op de impact van de nieuwe aanpak, rollen en verantwoordelijkheden door de NLF.

Leden van FHI en de EMC-ESD Vereniging kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar e.hazeleger@fhi.nl.