Programma Softwareontwikkeling van requirements tot werkend product

Klik op de titel van een presentatie voor de PDF-versie.

 

Requirements, de fundering van een succesvolle ontwikkeling
Roger Hacking, Flare Fusion Tec

Wat zijn requirements, hoe kijkt de klant hierna, hoe ziet de leverancier dit? en wat zijn nu “goede” requirements?
Maar waar gaat het eigenlijk om? Vanuit diverse invalshoeken wordt hier een licht op geschenen met voorbeelden uit de praktijk.

 

‘Requirements…ok…en dan…’
Cees van Teylingen, Confed

Dit in de aanname/verwachting dat mijn voorganger de nadruk in zijn/haar presentatie op de noodzaak en totstandkoming van requirements zou hebben. De presentatie is een wat beschouwelijk verhaal over de mogelijkheden, onmogelijkheden, uitdagingen en risico’s binnen het ontwikkelproces, daarbij mogelijk ook losstaand van deze requirements.

 

Effectief uitbesteden van softwareontwikkeling
Bart Staal, Zign Innovations

De ontwikkeling van embedded software is geschikt om succesvol uit te besteden. Dit vereist echter meer dan het schrijven van een goede specificatie en het uitvoeren van acceptatietesten. Hoe houd je controle over de planning, inhoud en budget van iets dat je uit handen geeft. Welke samenwerking is er nodig om ervoor te zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt (en niet wat je dacht nodig te hebben).

 

Verificatie en testen zodat ontwikkelde software aan de requirements voldoet… en blijft voldoen!
Gerard Fianen, INDES-IDS

Embedded software vormt in veel systemen 50% tot vaak zelfs 80% van de functionaliteit van het systeem. De ontwikkelkosten ervan meestal een nog groter aandeel. Of de ontwikkeling van Embedded Software nu door een eigen R&D groep gedaan wordt dan wel uitbesteed, het is zaak dat vastligt wat exact de functionaliteit en specificaties van de software in het uiteindelijke product moeten zijn en om de kwaliteit van de ontwikkelde software te bewaken en borgen.

Juist bij ontwikkeling van software is het dan ook essentieel een goed proces op te zetten en zeer regelmatige communicatie met de ontwikkelaars, zeker als het om uitbesteden van de productontwikkeling gaat.

Daarbij hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden. In steeds meer markten en bij steeds meer producten wordt een certificatie tegenover een standaarden voor functionele veiligheid gevraagd. En ook als het gaat om security is dat steeds vaker het geval, denk aan de privacywetgeving. Daarvoor zijn krachtige hulpmiddelen beschikbaar gekomen.

Er is in andere sessies al gesproken over Requirements Engineering & management. In deze sessie wil wat ik hulpmiddelen als Programming Standard verificatie en Unit Testing bespreken zoals die er zijn voor verificatie en testen tegenover de eerdergenoemde veiligheids- en securitystandaarden.

Ook wil ik ingaan op selectie en invoeren van dergelijk toolsuites bij het ontwikkelteam en hoe men e.e.a. in het process kan (terug-) koppelen aan de requirements.

 

Conclusie en discussie
We sluiten het programma af met een discussie en formuleren vanuit daar een algehele conclusie van de middag. Dit is het uitgelezen moment voor de toehoorders om meningen uit te wisselen met de sprekers en andere aanwezigen.

Terug naar het programma